ผู้มีรายได้น้อย ต้องการมีบ้าน เคหะ จัดให้ 3 โปรโมชั่น

การเคหะ จัด 3 โปรโมชั่น ช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีบ้าน

การเคหะ จัด 3 โปรโมชั่น ช่วยผู้มีรายได้น้อย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการการเคหะแห่งชาติ จัด 3 โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ดังนี้

 

 

การเคหะ จัด 3 โปรโมชั่น ช่วยผู้มีรายได้น้อย


1.เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ เฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือพร้อมส่งมอบงานภายใน 30 มิถุนายน 2564 จองเริ่มต้น 99 บาท โดยเป็นผู้มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 41,600 บาท ให้ยื่นเช่าซื้อกับ คบส. หากรายได้เกินเกณฑ์หรือเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ ยื่นเช่าซื้อกับ กคช.


2.ราคา Shock Price 56 โครงการบ้านเอื้ออาทร จองเริ่มต้น 99 บาท ราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 2.5 -5.2 แสนบาท

3.บ้านเช่าราคาพิเศษ มีโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนเข่าร่วม 84 โครงการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ค่าเช่าปีแรก แบ่งเป็น

1)บ้านพร้อมที่ดินเดือนละ 1,200 บาท

2)ห้องชุดขนาด 30-40 ตารางเมตร ชั้น 1-2 เดือนละ 1,200 บาท ชั้น 3-5 เดือนละ 999 บาท 3)ห้องชุดขนาด 24 ตารางเมตร ค่าเช่าเดือนละ 599 บาท


ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด สอบถามโทร.1615

 

 

การเคหะ ให้ผู้มีรายได้ น้อย จองเช่าบ้าน ราคา 1,500 บาท/เดือน