หัก ประกันสังคม ปี 2564 กี่เปอร์เซ็น ใน แต่ละเดือน

หัก ประกันสังคม ปี 2564 กี่เปอร์เซ็น ใน แต่ละเดือน

 ประกันสังคม ปรับลดหย่อน อันตราการ หัก ประกันสังคม สรุป ยอดการ หัก เงินสมทบ ประกันสังคม สำหรับปี 2564  ที่มีการปรับลด ไปตามมาตราการช่วยเหลือ จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อ เยียวยา ลูกจ้าง และ นายจ้าง จากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19  จากปกติ ต้องนำส่ง ฝ่ายละ 5%

 

 ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง กระทบโควิด‼

ติดต่อประกันสังคม ผ่าน ออนไลน์ ยุค New Normal

ประกันสังคม ขยายเวลา ให้ลูกจ้าง มาตรา33 ที่ตกงาน สมัครเป็น มาตรา 39

 

ผู้ประกันตน ม.33 โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ปรับลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุกประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง เหลือร้อยละ 0.5 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564  และในเดือน เมษายน ปรับ การ หัก เงินประกันสังคม เพิ่มกลับมาเป็น 3%  แต่ล่าสุด การกลับมา ของ โควิดระลอกใหม่ในช่วยต้นเดือน เมษายน 2021 ทำให้ สำนักงานประกันสังคม ต้องออกมาตราการ ปรับลด หย่อน เงิน สมทบประกันสังคม หรือ เงิน ที่หัก จากเงินเดือน ลูกจ้าง ส่งประกันสังคม ลง อีกครั้ง 

13 พฤษภาคม 2564 โควิด รอบ 3   (โควิดทองหล่อ) ประกันสังคม ปรับลดเงิน ยอด หักเงินสมทบอีกครั้ง 

บอร์ดประกันสังคม เสนอปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม มิ.ย. - ส.ค. บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19 ➰➰
.
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคม ได้หารือถึงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือร้องมาที่กระทรวงฯ ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างที่ลำบากมากในช่วงนี้
.
💸💸 จึงเห็นชอบออกมาตรการปรับลดอัตราเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนบังคับใช้ต่อไป

ตารางเปรียเทียบ #ประกันโควิด แต่ละบริษัทประกัน พฤษภาคม 2564

 


สรุป อัตรการการ หัก เงินสมทบ ประกันสังคม กี่เปอร์เซ็น แต่ละเดือน  2564

 •  มกราคม    ปรับลดเหลือ ที่ 3%   ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะเหลือยอดนำส่ง 450 บาท
 • กุมภาพันธ์    ปรับลดเหลือ   0.5 %  ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะเหลือยอดนำส่ง 75 บาท
 • มีนาคม    มีการปรับลดเหลือ 0.5% ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะเหลือยอดนำส่ง 75 บาท
 • เมษายน  กลับมาอยู่ที่ 5 %  ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะมียอดนำส่ง 750 บาท
 • พฤษภาคม  กลับมาอยู่ที่ 5 %  ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะมียอดนำส่ง 750 บาท
 •  มิถุนายน  มีการปรับลดเหลือ 2.5% ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะเหลือยอดนำส่ง 375 บาท
 • กรกฏาคม   มีการปรับลดเหลือ 2.5% ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะเหลือยอดนำส่ง 375 บาท
 • สิงหาคม    มีการปรับลดเหลือ 2.5% ถ้า เงินเดือน 15,000 บาท จะเหลือยอดนำส่ง 375 บาท
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม

 


 

 

Top