มหกรรมไกล่เกลี่ย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ออนไลน์🚗 เริ่ม 1 มิ.ย

มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์🚗 เริ่ม 1 มิ.ย

มาแล้วคร้าบ มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ เพื่อเป็นช่องทางช่วยลดภาระของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ในการชำระหนี้ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์


ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมผู้ให้บริการทางการเงิน 12 แห่ง เปิดให้คืนรถล้างหนี้ กลุ่มผ่อนไม่ไหว เช่าซื้อขอรถถูกยึดไปคืน เผยเงื่อนไข-เริ่ม 1 มิ.ย..

 

 

 สรุป

ใครมีปัญหาเช่าซื้อรถ! ไปงานนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ถึง 31 ก.ค.นี้
#ธนาคารแห่งประเทศไทย (#ธปท) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (#สคบ) และผู้ให้บริการเช่าซื้อทั้ง 12 แห่ง ร่วมกันจัดงาน #มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.64 ขณะนี้ มีผู้เช่าซื้อสนใจลงทะเบียนแล้ว 13,450 คัน ลงทะเบียนได้ที่ https://www.1213.or.th/App/DMed/V1


งานครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหา คือ

 
1)กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหาหนี้เหลืออยู่ หรือ กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่ประสบปัญหาเจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระหนี้เพิ่มหลังจากยึดรถออกขายทอดตลาดไปแล้ว
2)กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถใช้ประกอบอาชีพที่ถูกยึดไปไม่นาน และรถยังไม่ถูกขายทอดตลาด" สามารถไกล่เกลี่ยปัญหาผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน
สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้ให้เช่าซื้อทั้ง 12 แห่งที่ร่วมโครงการ แต่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหา ไม่สามารถหาข้อยุติกับเจ้าหนี้ได้ สามารถยื่นข้อเสนอไปที่ผู้ให้บริการผ่านช่องทางของ "ทางด่วนแก้หนี้" ของแบงก์ชาติ ได้ที่www.1213.or.th/App/DebtCase

 

 

ความพิเศษของมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครั้งนี้จะครอบคลุมลูกหนี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาทุกกลุ่ม ได้แก่

 

 

ครอบคลุมลูกหนี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาทุกกลุ่ม


1️⃣ กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือเป็น NPL แล้วแต่รถยังไม่ถูกยึด
2️⃣ กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด และ
3️⃣ กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาดแล้ว แต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาด

 


สรุปขั้นตอน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางด่วนแก้หนี้ สินเชื่อ บัตรเครดิต

ธปท จัดสินเชื่อ รวมหนี้ บัตรเครดิต ช่วย ลูกหนี้รายย่อย

อนุมัติ ร่างกฏหมาย GrabCar รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน ให้บริการผ่านแอป ถูกกฎหมายแล้ว

เตือนภัยเล่ห์เหลี่ยมเจ้าหนี้ สินเชื่อรถยนต์ ปิดหนี้แต่ไม่คืนเล่มทะเบียน

 


 

กลุ่ม 1. ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ยังไม่เป็นเอ็นพีแอล หรือเป็นเอ็นพีแอล แต่รถยังไม่ถูกยึด

 

แนวทางช่วยเหลือจะสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 ของ ธปท. ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง สามารถขอพักชำระค่างวดได้ 3 เดือน หรือตามผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับ โดยแนวทางใหม่จะคำนวณดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้จากฐานของค่างวดที่ได้พักชำระหนี้ตามเกณฑ์ของ สคบ. ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยในช่วงที่พักชำระหนี้ถูกลงอย่างมาก

 

ส่วนลูกหนี้ที่เคยพักชำระค่างวดหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ สามารถคืนรถยนต์เพื่อลดภาระหนี้ได้ และหากราคาขายรถทอดตลาดที่ได้รับต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ลูกหนี้สามารถขอผ่อนปรนเพิ่มเติมได้โดยผู้ให้บริการทางการเงินอาจพิจารณายกหนี้ส่วนที่เหลือให้ตามความเหมาะสม

 

 

กลุ่มที่ 2. ลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้ว

 

 

แต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด ลูกหนี้เช่าซื้อสามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในครั้งนี้ เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ร่วมงานมเพื่อขอรถที่ถูกยึดไปคืน โดยเจ้าหนี้เช่าซื้อจะชะลอการขายทอดตลาด และปรับโครงสร้างหนี้ โดยงานมหกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกหนี้เช่าซื้อมีโอกาสที่จะนำรถกลับไปประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยครั้งนี้หวังว่าลูกหนี้ที่ถูกยึดรถไป ส่วนหนึ่งจะมีโอกาสที่จะได้รับรถคืนซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

 

 

กลุ่มที่ 3. ลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาดแล้ว

 

แต่ยังมีมูลหนี้เช่าซื้อส่วนที่ขาดกรณีรถถูกขายทอดตลาดแล้ว ปรากฏว่าเงินที่ได้รับนั้นน้อยกว่ายอดหนี้เช่าซื้อคงเหลือ ทำให้มียอดหนี้ส่วนขาด หรือติ่งหนี้ โดยในงานมหกรรมครั้งนี้ สคบ.และ ธปท. ได้ร่วมกันศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการคำนวณยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาด และได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาดแบบง่าย ๆ เพื่อให้ลูกหนี้จะได้ใช้คำนวณ โดยลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหาเกี่ยวกับยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาดสามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมในครั้งนี้ไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทั้งในส่วนที่ยังไม่มีการฟ้อง หรือฟ้องแล้ว ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้เป็นธรรมมากขึ้น และช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เช่าซื้อสามารถตกลงกันได้ง่ายขึ้นและตรงไปตรงมา


.
โดยมีเป้าหมายให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่รายได้ลดลงในช่วงโควิด 19 สามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพและนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ช่วงนี้อีกทางหนึ่ง
.
ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติทุกแห่ง จะต้องให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 หากลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ "ทางด่วนแก้หนี้" ของแบงก์ชาติ หรือ โทร. 1213
.
ทั้งนี้ ขอให้ลูกหนี้ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะทำให้คำขอไกล่เกลี่ยของท่านไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ
.
สำหรับใครที่ไม่ถนัดในการกรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ⏰ หากนอกเวลาทำการสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งอีเมลมาที่ Debtfair@bot.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับ