ถาม ตอบ ขั้นตอนการ กู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธกส. ให้กู้ 10,000 บาท

ถาม ตอบ ขั้นตอนการ กู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธกส.

 เพจ ธกส บริการด้วยใจ ทำสรุป ประเด็น ถาม ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับ การ กู้ยืม สินเชื่อ สู้ภัยโควิด 19  ว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์กู้ ก็ทางไหน ได้รับเงินวันไหน 

 

 ธกส สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 รายละ 10,000 บาท

ธกส พักชำระหนี้ ยาวถึงปี 2566 ให้ เกษตรกร กู้เพิ่ม ฟื้นฟู พักทรัพย์

ธกส ให้กู้ 1 แสนบาท นำไปปลดหนี้นอกระบบ

 

ถาม: คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อตามโครงการเป็นอย่างไร

ตอบ:

- เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉืน

- เป็นผู้ได้่รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19

 

ถาม: ลูกค้าสามารถขอให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

 

ตอบ:

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักกเณฑ์ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LINE: BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอนัดหมายจากสาขาต่อไป

 

 

ถาม: การขอสินเชื่อมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?


ตอบ:

1.ลูกค้าแสดงความประสงค์ผ่าน LINE: BAAC Family และรอนัดทำสัญญา
2.ธนาคารคัดกรองข้อมูลและนำส่งข้อมูลให้สาขาพร้อมแจ้งการนัดหมายผ่าน SMS
3.สาขาสอบขึ้นทะเบียน/จัดทำสัญญาเงินกู้ ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
4. ลูกค้าจะได้รับเงินกู้โอนเข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับธ.ก.ส. ในวันถัดไปนับจากวันอนุมัติ

 

 

ถาม: ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุดรายละเท่าไหร่


ตอบ: วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท

 

 

ถาม: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่?


ตอบ: คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

 


ถาม: กำหนดระยะเวลาการชำระคืนอย่างไร?

ตอบ: ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

 

 

ถาม: ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้ถึงเมื่อไร?

ตอบ: สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินจะหมด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ที่มา: ธกส บริการด้วยใจ

 

Top