ก.วัฒนธรรม รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

ก.วัฒนธรรม รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

กระทรวงวัฒนธรรม  เดินหน้า ตามนโยบาย รัฐบาลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มีงานทำ กระจายจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ทั่วประเทศ

 

วธ.รับลูกรัฐบาลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มีงานทำ กระจายจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมเปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมนี้


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นชอบ ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตราให้แก่ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวงเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปีและสิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ส่วนราชการในแต่ละกระทรวงที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจเร่งรับสมัครและบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา  โดยบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจที่จะเปิดรับสมัครนี้ วธ.จะจัดสรรอัตรากำลังให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด แบ่งเป็นจัดสรรให้จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ 26 จังหวัดได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดที่มีขนาดกลาง 22 จังหวัดได้รับจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 110 อัตรา ส่วนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก 28 จังหวัดได้รับจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 140 อัตรา ทั้งนี้ วธ.จะประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อกำหนดแนวทางในการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจในเร็วๆนี้ และดำเนินการจัดทำร่างกำหนดแนวทางดังกล่าว

 

เริ่มสอบ บรรจุก รับ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เดือน กรกฏาคม 

โดยจะสามารถเปิดรับสมัครคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม และจะเปิดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อให้บรรจุเข้าปฏิบัติงานได้ในเดือนสิงหาคม 2564   

 

ติดตาม ข่าวสาร นโยบายรัฐ บัตรคนจน 

 

กรม สวัสดิฯ เปิดสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา

ครม.อนุมัติ จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท