ขั้นตอน สมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมสรรพากร แบบออนไลน์ ทั่วประเทศ

ขั้นตอน สมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ กรม สรรพกร ทั่วประเทศ

ขั้นตอน สมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมสรรพากร สมัคร แบบ ออนไลน์ 24 ชม. สมัครได้ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564  รับจำนวน 595 อัตราทั่วประเทศไม่รวม กรุงเทพฯ

จากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรี ได้ สั่งให้แต่ ละหน่วยงานราชการ จ้างงาน เด็กจบใหม่ ปริญญาตรี เป็นการชั่วคราว อายุงาน 1 ปี เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน นั้น กรมสรรพกร จึงได้ ประกาศ ขั้นตอนวิธีการรับ สมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ ออกมา 

 

 

ครม.อนุมัติ จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

กรม ขนส่งฯ รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

กรม สวัสดิฯ เปิดสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา

ก.วัฒนธรรม รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา 

 

 

สำนักงาน สรรพากร พื้นที่ รับ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 595 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รับทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
ไม่ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ. เงินเดือน 18,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564
 

แบ่งออกเป็น

 
 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 4 จำนวน    90 อัตรา

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 5 จำนวน  114 อัตรา

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 6 จำนวน    70 อัตรา

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 7 จำนวน    47 อัตรา

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 8 จำนวน    52 อัตรา 

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 9 จำนวน    53 อัตรา

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 10 จำนวน  73 อัตรา

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 11 จำนวน  48 อัตรา

 • สำนักงาน สรรพากร ภาค 12  จำนวน  48  อัตรา

 

ในแต่ละ สำนักงาน สรรพากร ภาค จะมีหน่วย สอบ แยก ออกไป แต่ละหน่วยสอบ ผู้ สมัคร จะสามาระเลือกหน่วยสอบ ได้ เพียง 1 หน่วยสอบเท่านั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.rd.go.th/62852.html

 

คุณสมบัติผู้สมัคร สอบ พนักงานราชการ เฉพาะกิจ 

 

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 • ไม่เป็น ผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็น โรค ตามที่กำหนดใน กฏ ก.พ.
 • ไม่เป็น ผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับ โทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือ ปลดออก หรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ 

 

การรับสมัครสอบ 

 

 1. รับสมัคร แบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564 2564 ตลอด 24 ชม. 
 2. เข้าเว็บไซด์ www.rd.got.h   เลือกเมนู สมัครเข้ารับราชการ > พนักงานราชการ แล้วเลือกหัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ"
 3. กรอกข้อความ ในใบสมัคร ออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน และกดยืนยัน ข้อความที่เรากรอกแล้ว ระบบ จะออก ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ 
 4. UPLOAD รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)