สินเชื่อ ส่วนบุคคล SCB Your Loan

สินเชื่อ ส่วนบุคคล SCB Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)  สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำเสนอ “สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สินเชื่อปรับได้ ตามใจคุณ” เน้นสมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ลูกค้าสามารถบอกความต้องการ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน เร็วสุดใน 5 นาที ซึ่งเปิดให้ยื่นกู้ได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ได้ที่แอป SCB EASY โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ และ เงื่อนไข ดังนี้

 

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ ส่วนบุคคล Your Loan คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่าย ตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน
คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัวและช าระคืนเงินกู้ เป็ นงวดรายเดือน หรืองวดรายสองสัปดาห์ งวดละเท่า ๆ กัน

 

เงื่อนไข การขอสินเชื่อ Your Loan

  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 - 2,000,000 บาท
  • ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
  • ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
  • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท (ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท)

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัครอยู่ที่ 10,000 บาท
- เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์
- เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุระหว่าง 20-65 ปี
- ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
- ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
- คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศกำหนด (อยู่ระหว่าง 10-25% ต่อปี)

 

 

สมัครบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ออนไลน์ 2021

 

หลักฐานในการสมัคร สินเชื่อ Your Loan

- บุคคลทั่วไป ใช้ บัตรประชาชน

- พนักงานประจำ สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ


เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้

เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)


สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
เอกสารการเสียภาษีป้าย
ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html

 

 

เงินทันเด้อ SCB เงินด่วน เงินกู้อานุมัติ ภายใน 15 นาที

สินเชื่อ รถคือเงิน SCB สมัครง่าย รถยังผ่อนไม่หมด ก็ กู้ได้

 

Top