3 กันยา จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 กันยา จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 ก.ย. 64 กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เป็นเงิน ตกเบิก ย้อนหลัง 10 เดือน

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ตามอัตราการจ่ายเดิม (ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน) ซึ่งจะจ่ายย้อนหลัง ดังนี้
 
- ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2563)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน (ตุลาคม และธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2564)
 
“สำหรับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ
 
 

การใช้จ่ายเงินตกเบิก

 
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ซึ่งวงเงินดังกล่าว
 
 
สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว
 
 
 
 
ติดตามข่าวสาร เยียวยาประชาชน
 
รายละเอียดการจ่ายเงิน

 3 กันยายน 2564  ผู้สูงอายุ ถือ บัตรคนจน รับเงินย้อนหลัง 10 เดือน 500-1000 บาท


รับเงินก้อน พิเศษ สูงสุด 1,000 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินสงเคราะห์จากมติณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

ได้อนุมัติเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยเป็นการจ่ายย้อนหลังให้แก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 4.7 ล้านคน รายละเอียด ดังนี้

  • ปีงบประมาณ 2563 จ่ายเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. อัตรา 100 บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี
  • และอัตรา 50 บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

และ ปีงบประมาณ 2564 เป็นอัตราเช่นเดียวกับปีก่อน จ่ายเดือนเว้นเดือน (6 งวด) เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 2563

รับสูงสุด 1,000 บาท

  • ผู้สูงอายุที่รับเงินเดือนละ 200 รับ เดือนละ 50 บาท
  • ผู้สูงอายุบัตรรับเงินเดือนละ 300 รับเดือนละ 100 บาท
  • เงินส่วนนี้จะจ่ายให้ครั้งเดียวให้ในวันที่ 3 ก.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ ตู้ ATM กรุงไทย เตรียมตรวจสอบ

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามไปยังคอลเซ็นเตอร์02-109-2345  ได้รับคำยืนยันว่าวันที่ 3 ก.ย.นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนได้รับเงินตกเบิกจากการอนุมัติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน และ 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน ซึ่งผู้ถือบัตรบางรายอาจได้รับไม่ถึง 1,000 บาท เนื่องจากการคำนวณตามอายุ 60 ปีขึ้นไป

-วิธีตรวจสอบยอดวงเงิน

โทร 02-109-2345
เลือกกด 3 ตามด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน)
กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมาย # กดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย #
ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.
Top