ประกันสังคม มาตรา 40 ยังไม่ได้รับสิทธิ เช็คสิทธิ และขอทบทวนสิทธิ์

มาตรา 40 ที่สมัคร 4-24 สิงหาคม ยังไม่ได้รับสิทธิ เช็คสิทธิ และขอทบทวนสิทธ

มาตรา 40 ที่สมัคร 4-24 สิงหาคม ยังไม่ได้รับสิทธิ เช็คสิทธิ ได้แล้ววันนี้ ต้งแต่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และขอทบทวนสิทธิ์ ที่สำนักงานประกันสังคม ใกล้บ้าน 

 

ความคืบหน้า"มาตรการเยียวยา" กรณี สำนักงานประกันสังคม ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใน 19 จังหวัด(3+16)ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม  9 ประเภทกิจการ  ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 ส.ค. เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/คน 

 

ซึ่งบางส่วนได้รับ เงิน เยียวยาไปแล้วนั้น แต่ หลายคนที่ สามารถ สมัคร มาตรา 40 และ ชำระเงิน สมทบประกันสังคม สำหรับ ผู้ประกันสังคม ทันวันที่ 24 สิงหาคม 2564  และ เช็คสิทธิ์ แล้ว แต่กลับไม่ได้รับ สิทธิ์ ขอให้ เริ่มเช็ค สิทธใหม่อีกครั้ง วันที่ 16 กันยายน 2564 หากยังไม่ได้ สิทธิ์ อีก ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์  รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 31 ต.ค.64 หากได้รับสิทธิ์แล้ว อย่างลืม ผูกพร้อมเพยน์ วิธีการ  ผูก พร้อมเพย์ Promptpay กับ เลขบัตรประชาชน

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ที่สามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

 

ประกันสังคมแยกการจ่ายเงินเยียวยาเป็น 3 กลุ่มตา มการประกาศล็อคดาวน์ ดังนี้

 

  • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
  • 16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

 

 

 

 

วิธีการ ยื่นทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม

ความคืบหน้ามาตรการ เงินเยียวยา ประกันสังคม 5,000 บาทสำหรับผู้ประกันตน 40 และมาตรา 39 รวมถึงความคืบหน้าของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 รวมทั้งการเตรียมเปิดทบทวนสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม ผ่านทางเว็บไซด์ ของสำนักงานประกันสังคม  www.sso.go.th  โดยจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาให้แต่ ละมาตราได้เข้าไป ทำการ ทบทวนสิทธิ์  แบบออนไลน์ได้ เพื่อความสะดวก ลดการติดต่่อกับเจ้าหน้าท่า ลด การแพร่ระบาดของ เชื่้อไวรัสโควิด-19  

 

อย่างไรก็ตาม บางคน อาจจะต้องไป ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม โดยตรง และ สามารถติดต่อผ่าน 1506 ได้เ่ช่นกัน

 

 

ยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 และ 40 เริ่ม 1-30 ก.ย. 64

ทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา 39 และ มาตรา 40

กำหนดการจ่าย เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40

 

 

 

 

 

 

 

Top