หน้าที่ฝ่ายบุคคล HR กับ งาน ประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก พนักงาน

หน้าที่ของฝ่ายบุคคล HR สำหรับ งานประกันสังคม

หนึ่งใน หน้าที่ของฝ่ายบุคคล HR คือ การดำเนินงานแจ้งเข้า แจ้งออก พนักงาน ต่อสำนักงาน ประกันสังคม ซึ่งในปัจจุบัน สามารถยื่นแบบออนไลน์ ได้ โดยมี สิ่งที่ นายจ้าง ต้องยื่น ให้กับ ประกันสังคม เมื่อ มี พัน 

 

 

 

4 ภาระหน้าที่ ของ ฝ่ายบุคคล ที่ต้องแจ้ง ต่อสำนักงานประกันสังคม


1. รับพนักงานใหม่ ✨

แจ้งลูกจ้างเข้าทำงานภายใน 30 วัน ต้องกรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 พร้อมเลือกสถานพยาบาล

2. พนักงานลาออก 🧑‍💻

ต้องแจ้งความสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
กรอกแบบ สปส. 6-09 ภายในไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3.พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 🏥

กรอกแบบ สปส. 9-02 แจ้งเปลี่ยนภายในวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. ของทุกปี

4. พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว 📝

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
กรอกแบบ สปส. 6-10 ยื่นเรื่องภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th

หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ลูกจ้าง ติดโควิด ขาดรายได้ เบิกเงินทดแทนรายได้ ประกันสังคม ทั้ง 3 มาตรา

วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

ผู้ประกันตน ประกันสังคม เสียชีวิต ทายาท จะเบิกสิทธิ อะไรได้บ้าง

Top