ขั้นตอน การใช้ คนละครึ่ง สั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่

ขั้นตอน การใช้ คนละครึ่ง สั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่

ขั้นตอน การใช้ คนละครึ่งเฟส 3  สั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน แอปพลิเคชั่น  Grab และ Lineman โดยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

 

 

วิธีใช้ “คนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม เริ่ม 4 ต.ค.นี้

1) เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

       - กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดเดลิเวอรี่ในหน้าแรก หรือสามารถเข้าผ่าน g-Wallet กด Banner โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วจึงกด Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่

2) กด “สั่งผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม”

บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วจึงเลือกผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือสามารถกด “ค้นหาเมนูหรือร้านอาหาร” เพื่อเลือกซื้ออาหาร/เครื่องดื่มได้

3) หลังจากเลือกตามข้อ 2

ระบบจะเชื่อมไปที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อน

4) ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มบน g-Wallet 

และกดปุ่มชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มพร้อมใช้สิทธิผ่าน g-Wallet โดยต้องชำระเงินภายใน 5 นาที

 

 

คนละครึ่งเฟส 3 สั่งอาหารเดลิเวรี่

ขั้นตอน การใช้ คนละครึ่ง สั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่

ขั้นตอน การใช้ คนละครึ่ง สั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่

ขั้นตอน การใช้ คนละครึ่ง สั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่

Food Delivery คนละครึ่ง เฟส 3


ร้านค้าโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ขายผ่าน Grab, Lineman ได้รับเงินเมื่อไร

ใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 สั่งอาหารผ่าน Grab LINEMAN

คนละครึ่งเฟส 3 เติมเงิน 1,500 บาท รอบ 2 1 ตุลาคม 64

ประกันมอเตอร์ไซด์ วิ่งส่งของ Food Delivery ประกัน 2+ จาก Asia ประกันภัย


ขั้นตอนการใช้ แอปฯ ถุงเงิน รับ คนละครึ่ง ฟู้ดเดลิเวอรี่

 

2.1 สำหรับร้านค้าที่ไม่มี สาขา

 ร้านค้าสามารถเลือกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการผูกกับร้านถุงเงิน โดยที่แพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องเป็น แพลตฟอร์ม ที่ร้านค้าได้มีการใช้งานอยู่แล้ว และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มที่เลือกได้

1. ผูกร้านถุงเงิน เข้ากับ แอปฯ เดลิเวรี่แพลตฟอร์ม   สมัครฟรี ที่แบนเนอร์ สมัครใช้งาน

2. กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข 

3. เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัคร  (Gab หรือ Lineman)

4. กรอกข้อมูลร้านค้า 

5. ตรวจสอบรายละเอียดที่กรอกเข้าไป ให้เรียบร้อย จากนั้น กดยืนยันการสมัคร 

6. รอรับรหัส OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้

7. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ เพื่อยืนยันการสมัคร 

8. จะขึ้น หน้าจอแสดง "ได้รับคำขอเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านฟู้ดเดลิเวรี่แพลตฟอร์ม เรียบร้อยแล้ว

 

 

กรณีที่ 2.1 : ร้านค้าแบบมีสาขา

และเป็นสาขาหลัก ร้านค้าที่เป็นสาขาหลัก จะเป็นผู้เลือกฟู ้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือก จะ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ส าหรับสาขาย่อยอื่นๆ ทั้งหมด 

 

1. ผูกร้านถุงเงิน เข้ากับ แอปฯ เดลิเวรี่แพลตฟอร์ม   สมัครฟรี ที่แบนเนอร์ สมัครใช้งาน

2. กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข 

3. เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัคร  (Gab หรือ Lineman)

4. เลือกผูกบัญชีสาขาหลัก กับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

5. กรอกข้อมูลร้านค้า 

6. ตรวจสอบรายละเอียดที่กรอกเข้าไป ให้เรียบร้อย จากนั้น กดยืนยันการสมัคร 

7. รอรับรหัส OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้

8. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ เพื่อยืนยันการสมัคร 

9. จะขึ้น หน้าจอแสดง "ได้รับคำขอเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านฟู้ดเดลิเวรี่แพลตฟอร์ม เรียบร้อยแล้ว

 

กรณีที่ 2.2 : ร้านค้าแบบมีสาขา

และเป็นสาขาหลัก แต่สาขาหลักไม่ต้องการเปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ให้เลือกฟู ้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ส าหรับสาขา อื่นๆ จากนั้น เลือก “ไม่ผูกบัญชีฟู ้ดเดลิเวอรี่กับสาขาหลัก” จากนั้นให้กดยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ จนจบขั้นตอน

 

1. ผูกร้านถุงเงิน เข้ากับ แอปฯ เดลิเวรี่แพลตฟอร์ม   สมัครฟรี ที่แบนเนอร์ สมัครใช้งาน

2. กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข 

3. เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัคร  (Gab หรือ Lineman)

4. เลือก ไม่ผูกบัญชีสาขาหลัก กับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

5. กรอกข้อมูลร้านค้า 

6. ตรวจสอบรายละเอียดที่กรอกเข้าไป ให้เรียบร้อย จากนั้น กดยืนยันการสมัคร 

7. รอรับรหัส OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้

8. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ เพื่อยืนยันการสมัคร 

9. จะขึ้น หน้าจอแสดง "ได้รับคำขอเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านฟู้ดเดลิเวรี่แพลตฟอร์ม เรียบร้อยแล้ว

 

กรณีที่ 3 : ร้านค้าแบบมีสาขา และเป็นสาขาย่อย

เมื่อสาขาหลักได้ทำการเลือกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ร้านสาขาย่อย จะสามารถกด สมัครเข้าร่วมโครงการฟู ้ดเดลิเวอรี่ได้ โดยร้านสาขาย่อยจะสามารถผูกการใช้งานกับฟู ้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ตามที่สาขาหลักได้เลือกไว้เท่านั้น

 

1. ผูกร้านถุงเงิน เข้ากับ แอปฯ เดลิเวรี่แพลตฟอร์ม   สมัครฟรี ที่แบนเนอร์ สมัครใช้งาน

2. กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข 

3. หน้าจอแสดงแพลตฟอร์ม ตามที่สาขาหลักเป็นผู้เลือก จากนั้นกด กรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้งาน

4. กรอกข้อมูลร้านค้า 

5. ตรวจสอบรายละเอียดที่กรอกเข้าไป ให้เรียบร้อย จากนั้น กดยืนยันการสมัคร 

6. รอรับรหัส OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้

7. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ เพื่อยืนยันการสมัคร 

8. จะขึ้น หน้าจอแสดง "ได้รับคำขอเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านฟู้ดเดลิเวรี่แพลตฟอร์ม เรียบร้อยแล้ว

 

*ผูกบัญชีสาขาย่อยได้เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น “นิติบุคคล”เท่านั้น

 

ขั้น ตอนการใชังานโครงการฟูดเดลิเวอรี่ สำหรับร้านค้า

ช่องทางที่ 1 กดจากเมนูฟู้ดเดลิเวอรี่

ช่องทางที่ 2 กดรายการคำสั่งซื้อจาก Notification

โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่ - การยืนยันคำสั่งซื้อ

  • กดเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการยืนยัน
  • หน้าจอยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
  • กลับมาหน้า รายการอื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ อ่านได้ที่ คู่มือการใช้ถุงเงินโครงการ ฟู้ดเดลิเวอรี่ 

 

การเก็บค่าธรรมเนียม GP


1.#Grab จะเก็บค่าธรรมเนียมหรือส่วนแบ่งการขาย (Gross Profit: GP)

จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการไม่เกินร้อยละ 20 และลดค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน 25 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 150 บาท สำหรับการสั่งซื้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากโครงการ

2.#LINEMAN จะเก็บ GP จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ไม่เกินร้อยละ 20

และสนับสนุนค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มในโครงการให้แก่ประชาชน 35-50 บาทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ


สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ที่สนใจจะขายผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ สามารถสมัครที่แอปฯ ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนเป็นต้นไป โดยเลือกเชื่อมต่อกับแอปฯ เดลิเวอรี่ ได้เพียงรายเดียว ดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www. คนละครึ่ง .com นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินรอบที่ 2 จำนวน 1,500 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการ #คนละครึ่งเฟส3 และเริ่มใช้จ่ายได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

 ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย ได้แก่ Grab และ LINEMAN ซึ่งอยู่ระหว่างเชื่อมโยงระบบกับโครงการฯ โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 30,000 รายแล้ว และสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ www.คนละครึ่ง.com และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com