ธ.ออมสิน ออก สินเชื่อคนตกงาน ช่วย คนว่างงาน กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาท

ธ.ออมสิน ออก สินเชื่อคนตกงาน ช่วย คนว่างงาน กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาท

ธ.ออมสิน ออก สินเชื่อคนตกงาน ช่วย คนว่างงาน กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาท โดยผู้ที่จะได้รับสินเชื่อจะต้องผ่านการอบรมตามโครงการของธนาคารก่อน ซึ่งจะมีการอบรมอาชีพต่างๆให้ผู้ขอกู้ตามที่ต้องการ

 

 

โดยข้อมูลคนว่างงาน "สำนักงานสถิติแห่งชาติ" ณ ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ มีคนว่างงาน 7.6 แสนคน จากที่มีอยู่ 38.75 ล้านคน หรือมีคนว่างงานอยู่ 2% ของแรงงานทั้งประเทศ

โดย "สินเชื่อ" ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน" ที่ช่วยคนให้ฐานรากมีเงินดำรงชีพอยู่ในช่วงโควิด-19 อยู่แล้ว

สินเชื่อเพื่อคนตกงานครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ต้องการให้สินเชื่อเท่านั้น แต่ต้องการสร้างอาชีพให้คนเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และทำให้ผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ในอนาคต

 

 วงเงินสินเชื่อ  สำหรับ สินเชื่อคนตกงาน

ข้อมูลเบื้องต้นจาก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า สินเชื่อคนตกงานมีวงเงินรวม 5 พันล้านบาท

สำหรับวงเงินการให้สินเชื่อ จะขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละรายอาจเป็น 3 หมื่นบาทต่อราย หรือ 5 หมื่นบาทต่อราย หรืออาจถึง 1 แสนบาทต่อราย ซึ่งน่าจะช่วยคนได้กว่า 1 แสนคน

 

 เงื่อนไขของผู้รับ สินเชื่อคนตกงาน 

ผู้ที่จะได้รับสินเชื่อจะต้องผ่านการอบรมตามโครงการของธนาคารก่อน ซึ่งจะมีการอบรมอาชีพต่างๆให้ผู้ขอกู้ตามที่ต้องการ

เช่น บางรายอาจต้องการเป็นช่างตัดผม, ช่างไฟฟ้า, หรือช่างประปา หรือบางรายอาจต้องการซื้อเฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจขนาดเล็กชุมชนของตนเองหรือต้องการเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงร้านโซวห่วย ที่ขายในชุมชน หรือต้องการเปิดร้านกาแฟในชุมชน เป็นต้น

 

 

 

ที่มา ธนาคารออมสิน และ Bangkokbiznews.com

 

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ตกงาน หรือเปลียนงาน ยื่นใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม”

เงื่อนไขน สินเชื่อ QR รายวัน ออมสิน สำหรับ พ่อค้าแม่ค้า

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา