สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ออมสิน มีโครงการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสินเชื่อตามนโยบาย ตามมาตราการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่ง ผู้สนใจ สามาถไปยื่นกู้ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศ 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • - เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
  • - สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • - มีการประกอบอาชีพ
  • - มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

  • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • - สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • -เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
  • - รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

 

เครดิตที่มา https://www.gsb.or.th/gsb_govs/welfare-th-loan/


ธ.ออมสิน ออก สินเชื่อคนตกงาน ช่วย คนว่างงาน กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาท

ออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 Rider และ ร้านค้า

วิธีการลงทะเบียน ขอ ลดค่าไฟ สำหรับ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิด ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือน ตุลาคม 2564