เพิ่มกำลังซื้อ เติมเเงินเข้า บัตรคนจน 300 บาท อีก 2 เดือน พย.-ธค.64

เพิ่มกำลังซื้อ เติมเเงินเข้า บัตรคนจน 300 บาท อีก 2 เดือน พย.-ธค.64

 ครม.อนุมัติกว่า 9.5 พันล้าน เพิ่มวงเงิน 2 โครงการ เพิ่มกำลังซื้อ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ต้องความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 2 เดือน เริ่ม พ.ย.-ธ.ค.นี้

 

ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการ เพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 จำนวน 8,122 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 1,383 ล้านบาท งบประมาณภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้า

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 2 โครงการมี ดังนี้


1.โครงการ เพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 13.54 ล้านคน (ข้อมูล ณ 1 ก.ย. 64)

2.โครงการ เพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวนไม่เกิน 2.31 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 64)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ #กระทรวงการคลัง เร่งดำเนินการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ให้เป็นปัจจุบัน

 


สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีการลงทะเบียน ขอ ลดค่าไฟ สำหรับ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงื่อนไข ลงทะเบียน รับส่วนลด ค่าน้ำประปา ฟรี 12 เดือน

สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เปิด ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

 


สิทธิเดิมของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

- เงินค่าสินค้า จำนวน 200 บาท
- ค่าโดยสารสาธารณะ 500 บาท
- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

- เงินคืนภาษีVAT 5% สูงสุด 500 บาท  ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

-ส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท
- ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

- เงินเยียวยาพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

 

สำหรับ ผู้ที่อยากมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ติดตามเพจ สินเชื่อ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการ รัฐบาลกำลังเตรียมการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ 

 

 

ในวันเดียวกัน รัฐบาล ยังมีการ อนุมัิต เพิ่ม วงเงินให้กับ โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 อีก 1,500 บาท/คน ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 


ข่าวดี! ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงิน #คนละครึ่งเฟส3 อีก 1,500 บ. เริ่มใช้วงเงิน พ.ย.-ธ.ค.นี้ http://disq.us/p/2k83wls
 
#ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการ #คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 42,000 ล้านบาท โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 28 ล้านคน ทั้งผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่งแล้ว ซึ่งจะได้รับวงเงินเพิ่มคนละ 1,500บาท เริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
 

 
19 ตุลาคม 2564 ครม.อนุมัติ 3,000ล้านบาท เพิ่มวงเงินโครงการ #ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับวงเงิน e-Voucher เพิ่มอีก 3,000 บาทต่อคน ในเดือน พ.ย.–ธ.ค.64 (รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน) มีผลกับวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วันที่ 1–30 พ.ย.64
 
 
 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา