ตารางเงินเข้า ตามสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2564

ตารางเงินเข้า ตามสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2564

ตารางเงินเข้า ตามสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2564 เช็คสิทธิ์ได้เลย บัตรคนจน เดือน พฤศจิกายน ได้รับ สิทธิอะไรบ้าง เดือนนี้ เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึง ก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้รับเงินพิเศษ 300 บาท ใช้รูดซื้อของได้

สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 


1. เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 • วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับ ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี 
 • วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือนหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000  บาท/ปี

 

2.เงินเยียวยาพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรได้รับเดือนละ 200 บาท ครม. เติมเงินให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท เมื่อรวมกับ ข้อ1 ผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง

 

 • วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 500 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 500 บาท

 

 

3.เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้ที่มีสิทธิได้ : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ของท่านไปยื่่น จ่าย ค่าบริการ รถสารธารณะ รถเมล์ รถ บขส และ รถไฟฟ้า ได้ โดย มี สิทธิ ใช้ได้ เดือน ละ 500 บาท สำหรับ แต่ละประเภท ดังนี้ 

1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

2. เงินส่วน ลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

4.เงินเยียวยาพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรได้รับเดือนละ 200 บาท ครม. เติมเงินให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท  ผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง

 

 

 

สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564


คืนเงิน Vat 5%

 

สำหรับผู้ถือบัตรที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

 • จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน  5 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ  จำนวน 25 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน 50 บาท

 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564


18 ตุลาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะสามารถ กดเงินสด ในส่วน ของการคืนเงินค่า ส่วนลด ค่าน้ำประปา และ ค่าไฟ ได้ โดย หลักการคืนเงิน ของส่วนลด ค่าน้ำประปาและ ค่าไฟ เป็นดังนี้ 

ส่วนลดค่าน้ำประปา 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาทเมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เบี้ยพิเศษ สำหรับ ผู้พิการ ที่ถือ บัตรคนจน


-  เงินเบี้ยพิเศษสำหรับ ผู้ถือบัตรคนพิการ และ ถือบัตรคนจน อยู่ที่ 800 บาท ต่อเดือน

 

 • เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึง ก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
 • นอกจากนี้ยังเพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง).

 

ออมสินให้กู้ 50,000 บาท ปิด หนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีการลงทะเบียน ขอ ลดค่าไฟ สำหรับ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ติดตาม ข่าวสารบัตรคนจน