บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน? จ่ายอะไรได้บ้าง? เช็คได้ที่นี่เลย

บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน? จ่ายอะไรได้บ้าง? เช็คได้ที่นี่เลย

บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน ’ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาล โอนเงินให้ทุกเดือน เงินเข้าวันไหนบ้าง? จ่ายอะไรได้บ้าง? เช็คได้ที่นี่เลย

 

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ครม. มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติมอีก จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย - ธ.ค. 64 นั้น
.
กรมบัญชีกลางชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนพ.ย - ธ.ค 64 ดังนี้

 

 

บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน?
.

เงินเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน


(กดเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)


- วงเงินซื้อสินค้า 700/800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินซื้อสินค้าเดิม 200/300 บาทที่ได้สิทธิทุกเดือน และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)
- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
* ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
* ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
* ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./MRT/BTS/ARL 500 บาทต่อเดือน
.

เงินเข้าทุกวันที่ 18 ของเดือน


(กดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
- เงินคืนค่าไฟไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
- เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท
ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯต้องจ่ายเอง)
.

เงินเข้าวันที่ 22 ของเดือน


(กดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
- เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (เมื่อรวมกับเบี้ยความพิการที่ได้รับจำนวน 800 บาท/คน/เดือน จะได้เป็นจำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน)

 

ตารางเงินเข้า ตามสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2564

เปิด ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
.
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

ติดตามข่าวสาร บัตรคนจน บัตรสวัสดิการ