เปิดสินเชื่อ “ธ.ก.ส.” ส่งเสริมปลูก “กัญชง กัญชา กระท่อม” เพื่อการแพทย์

เปิดสินเชื่อ “ธ.ก.ส.” ส่งเสริมปลูก “กัญชง กัญชา กระท่อม” เพื่อการแพทย์

รัฐ หนุน ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อ “ธ.ก.ส.” ส่งเสริมปลูก “กัญชง กัญชา กระท่อม” เพื่อการแพทย์รัฐบาลผลักดันโครงการเงินทุนสนับสนุนการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ผ่านสินเชื่อ ธ.ก.ส “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01% ต่อปี มีเงื่อนไขขอสินเชื่อเบื้องต้น คือ

ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือให้บริการทางการแพทย์ และต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กัญชง กัญชา ตลาดแห่งอนาคตสำหรับเกษตรกรล่าสุด ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนไปแล้วกว่า 10 ราย จาก 157 ราย ขณะเดียวกันสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ยังมีการประเมินตลาดกัญชง กัญชา และกระท่อมจะมีมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นตลาดแห่งอนาคตสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการแพทย์และสมุนไพรของไทยด้วย

นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเกษตรไทยโดยเฉพาะค้นหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ตามนโยบายส่งเสริมเกษตร BCG พร้อมมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมทักษะให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก กระบวนการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมภาคการผลิตรองรับความต้องการในอนาคต

เครดิต สำนักข่าวไทย 

 

 

แนวทาง ขออนุญาติ ปลูกกัญชา และกัญชง คือ

กระบะมือสอง สภาพสวย NISSAN NAVARA 2.5 4 ประตู