ยกเว้นค่าธรรม ร้านนวด ร้านสปา อีก 1 ปี และ สถานดูแลผู้สูงอายุ อีก 2 ปี

ยกเว้นค่าธรรม ร้านนวด ร้านสปา อีก 1 ปี และ สถานดูแลผู้สูงอายุ อีก 2 ปี

เพื่อเป็นการ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของ ร้านนวด ร้านสปา และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สาธารณะสุข จากวิกฤิติการแพร่ระบาด โควิด ได้ทำการต่ออายุ การ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ออกไป อีก 1 ปี สำหรับ ร้านนวด และ ร้้านสปา ไปจนถึง 17 มีนาคม 2566 ส่วน สถานดูแลผู้สูงอายุ ได้รับ ยกเว้นไป อี 2 ปี ถึง ปี 2567

 

 

 

 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีร้านนวด สปา และสถานดูแลผู้สูงอายุ ออกไปอีก 1-2 ปี

 

 

 

ออมสิน ปล่อยกู้ 5 แสน ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านนวด และ ขนส่ง

เปิดลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ปี งบประมาณ 2565

กำหนดการ โอนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ปี 2564

 

 

ติดตามข่าวสาร ผู้สูงอายุ เงินเยียวยาภาครัฐ