ออมสิน ปล่อยกู้ "สินเชื่อสร้างงาน" ช่างแอร์ ช่างเสริมสวย ตัดผม และ ช่างทุกประเภท กู้ 3 แสนบาท

ออมสิน ปล่อยกู้ ช่างแอร์ ช่างเสริมสวย ตัดผม และ ช่างทุกประเภท กู้ 3 แสนบาท

ออมสิน ปล่อยกู้ "สินเชื่อสร้างงาน" สร้างอาชีพ ให้ช่างทุกประเภทและผู้ประกอบอาชีพรายย่อย กู้ได้ไม่เกิน 3แสน ปลอดเงินต้นดอกเบี้ย 6เดือนแรก

 

ออมสิน ปล่อยกู้ "สินเชื่อสร้างงาน" สร้างอาชีพ


ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท แก่ช่างทุกประเภทและผู้ประกอบอาชีพรายย่อยตามเงื่อนไข เพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ

-กู้รายละไม่เกิน 3แสน ระยะเวลากู้ 5ปี

-อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

-ปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น 6 เดือนแรก
-ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 กันยายน 2565

 


สำหรับกลุ่มเป้าหมายช่างทุกประเภทและผู้ประกอบอาชีพรายย่อย ได้แก่

1) ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น

- ช่างปูน

- ช่างแอร์

- ช่างไฟฟ้า

- ช่างเชื่อม

- ช่างซ่อมอุปกรณ์

เป็นต้น

และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง ก็กู้ได้ เช่น

-เสริมสวย หรือ

- ตัดผมชาย

- คนขายของออนไลน์

เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว


2) ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

3)  ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น

- ผู้ขับขี่รถแท็กซี่
- รถตู้สาธารณะ
- รถขนส่งสินค้า
- รถบรรทุก

โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน โทร.1115

 ระบบ “ตัดแต้ม” พักใช้ – เพิกถอนใบขับขี่ ผู้ขับ รถสาธารณะ และรถขนส่ง


วันที่ 23 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนิน "มาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ"

 

โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด  5,000 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินเริ่มทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้  ทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ

“แม้สถานการณ์โควิด-19 ในไทยจะคลี่คลายแต่ ยังมีประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งรายได้ลดลง ขาดเงินทุนสำหรับการมาเริ่มประกอบอาชีพใหม่ หรือต้องการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตีจึงเห็นชอบให้ ธนาคารออมสินดำเนิน “มาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งธนาคารออมสินยังจะจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินละยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การค้าและสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประมาณ 60,000 รายด้วย”  นายธนกรฯ กล่าว

 

แนะนำ แหล่งรวมช่างฝีมือ ราคาถูก ซ่อมบ้าน ล้างแอร์ ทำความสะอาด

ออมสิน แจ้งขอให้ รีบยื่นกู้ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 และสินเชื่ออิ่มใจ ก่อนหมดเขตสิ้นปี 64

 

 

ติดตามข่าวสาร สินเชื่อ และเงินเยียวยาภาครัฐ