ตรวจสอบ "เงินเยียวยาเกษตรกร" เช็คสถานะโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาเกษตรกร" โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564 / 65 เช็คสถานะโอนเงิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ในโครงการ  ประกันรายได้ข้าว ชดเชยส่วนต่าง ราคาข้าว งวดที่ 6  กรณี ยังไม่ได้รับ เงินให้ตรวจสอบสถานะบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

"เงินเยียวยาเกษตรกร" 2564 / 65 ล่าสุด

ประกันรายได้ข้าว หรือ เงินช่วยเหลือชาวนา หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ภายหลังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564 / 65 รอบที่ 1 งวดที่ 6 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564 / 65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และ ข้าวเปลือกเหนียว  ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวงวดแรก

 

ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว งวดที่ 6

ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564 / 65 รอบที่ 1 (งวดที่ 6) แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564 / 65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,871.48 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,295.49 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,753.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,246.81 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,545.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,903.56 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท

 

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยาเกษตรกร" 

เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

 

เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร : คลิกที่นี่


กรอกเลขประจำตัวประชาชน กด ค้นหา เพื่อเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ว่าโอนเข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที โดยจะมีรายละเอียดของ โครงการ เลขบัญชี วันที่โอน สาขา ธกส. และ สถานะ


 

กรณียังไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564 / 65

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า ที่พบคือเรื่องของ ลูกค้าปิดบัญชีธนาคารไปแล้ว จึงไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ จึงได้แจ้งให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีใหม่ และรอโอนเงินรอบใหม่ ขอยืนยันว่า ทางธนาคารจะไม่หักเงินใช้หนี้ธนาคารอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่เจ้าของบัญชียินยอมนำเงินนั้นใช้หนี้ธนาคารเอง เท่านั้น

 

ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้ 1 ปี ไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน ช่วย เกษตรกร ที่ได้ผผกระทบ ลัมปีสกิน

ธ.ก.ส. ออก สินเชื่อ หนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร

ธ.ก.ส. ขยายเวลาสนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง