เตรียม เยียวยาคนบันเทิง รายละ 5,000 บาท ผ่าน ม33 เรารักกัน

เตรียม เยียวยาคนบันเทิง รายละ 5,000 บาท ผ่าน ม33 เรารักกัน

กระทรวงแรงงาน เตรียมหารือ แนวทางการ เยียวยาคนบันเทิง ธุรกิจ และ กลุ่มคนทำงานบันเทิง ได้รับรายละ 5,000 บาท ผ่าน ม33 เรารักกัน  นักร้องนักแสดงนักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับผับบาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วนกับตัวแทนสมาคมชมรมเครือข่ายนักร้องนักแสดงนักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับผับบาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี

 

นายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนางธิวัลรัตน์อังกินันทน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุเทพชิตยวงษ์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพล...นันทชาติศุภมงคลประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานนายสุทธิสุโกศลประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานนางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมืองนายบุญชอบสุทธมนัสวงษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยโดยรมว.แรงงานกล่าวว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมพล..ประยุทธ์จันทร์โอชา

 

ได้มีความห่วงใยกลุ่มนักร้องนักดนตรีและอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานบันเทิงกลางคืนจากผลกระทบโควิด-19 จึงได้มีข้อสั่งการในการประชุมศบค.ชุดใหญ่ให้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างนักดนตรีกลุ่มคนบันเทิงกลางคืนเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการนั้นและในวันนี้ผมได้เชิญตัวแทนสมาคมชมรมเครือข่ายนักร้องนักแสดงนักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับผับบาร์นำโดย

 

คุณธเนสสุขวัฒน์ตัวแทนนักดนตรีผู้จัดงานคอนเสิร์ตคุณวรพจน์นิ่มวิจิตรตัวแทนผู้จัดงานคอนเสิร์ตอีเว้นท์จากสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยนายวิฑูรย์จันทร์บุญแก้วตัวแทนจากสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยนายศิวกฤษฎิ์เฮงอุดมเจริญเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงร้านอาหารคุณเกียรติคุณทักษิณนุกุลวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายขายคุณสินอนันต์รัตนตระกูลชัย  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสหน่วยงานบริหารลิขสิทธ์  คุณสุทธิกานต์ปีรติกานต์สกุลผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลคุณลลนาเรืองพรผู้อำนวยการฝ่ายขายคุณเกียรติคุณวีระพงษ์ประดิษฐ์ตัวแทนจากสายนักดนตรีนักร้องผู้จัดงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเพื่อมาประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะหาแนวทางให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วน

 

 

           นายสุชาติกล่าวต่อว่าในวันนี้ผมยังได้เชิญผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯโดยมีนายวิโรจน์นรารักษ์รองเลขาธิการสศชมาร่วมรับฟังและพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มนักร้องนักแสดงและผู้ประกอบการสถานบันเทิงตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอาชีพอิสระได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดแสดงมาเป็นเวลานานวันนี้จึงมาพิจารณาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจึงต้องหารือกับสภาพัฒน์เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมอย่างเร็วที่สุดต่อไป

         

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ เยียวยาคนบันเทิง ธุรกิจ บันเทิง จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 

กลุ่มที่ 1 นายจ้างให้ลงทะเบียนโครงการSME

 

(โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานต่ออีก 1 เดือนเพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือนโดยไม่มีภาษี

 

กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม

 

จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์และจ่ายอีก 5,000 บาทจากรัฐบาล (.33 เรารักกัน

 

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

 

จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยใช้เงินกู้จากรัฐบาลแต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

          

ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนทำงานทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

 

โดยเฉพาะกลุ่มนักร้องนักดนตรีและอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงแรงงานจะเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างกลุ่มเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือทุกคนทุกกลุ่มอย่างเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายสุชาติกล่าวในท้ายสุด

 

          คุณธเนสสุขวัฒน์ตัวแทนนักดนตรีผู้จัดงานคอนเสิร์ตกล่าวว่าในนามตัวแทนนักดนตรีและผู้จัดงานคอนเสิร์ตต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านเป็นห่วงนักร้องนักดนตรีและกลุ่มคนทำงานบันเทิงและในวันนี้พวกเราได้มาหารือกับ ท่านสุชาติชมกลิ่นรมว.แรงงานซึ่งท่านได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้พวกเรากลุ่มคนทำงานบันเทิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพอิสระให้ได้สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อเข้าระบบประกันสังคม

 

เป็นข้อมูลให้รัฐบาลได้เข้าถึงการช่วยเหลือซึ่งท่านรมว.แรงงานทำงานได้รวดเร็วมากน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการทำให้นักร้องนักดนตรีและคนทำงานบันเทิงได้รับการช่วยเหลือเยียวยารวมทั้งทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลให้ระบบสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจเดินหน้าควบคู่กันไปรวมทั้งกลุ่มคนทำงานทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการเองสามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้เช่นกัน

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาเกษตรกร" เช็คสถานะโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว

 

จ่ายเงินเยียวยา นายจ้าง 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน เพิ่มอีก 3 เดือน ระหว่าง พ.ย.64-ม.ค.65

บริการเด่น แอปฯ 'ทางรัฐ' เช็คสิทธิ รักษาสุขภาพ,ประกันสังคม,เงินอุดหนุน ฯลฯ