วิธีการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ประจำปี

วิธีการ ต่อ ภาษีรถยนต์ออนไลน์  ประจำปี

วิธีการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์  ประจำปี เดี่ยวนี้ไม่ต้องไป ทำที่ขนส่ง อีกแล้ว สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ ที่ เว็บไซด์ ของกรมการขนส่งทางบก จัดทำไว้ได้เลย 

 

ประเภทรถยนต์ที่ สามารถ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุไม่เกิน 7 ปี
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) อายุไม่เกิน 7 ปี
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุไม่เกิน 7 ปี
  • รถจักรยานยนต์ (รย.12) อายุไม่เกิน 5 ปี
  • เป็นรถที่จดทะเบียนจังหวัดใดก็ได้
  • รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

 

ทั้งนี้ ต้องผ่านการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน (ตรอ.)

 

สำหรับผู้ที่สนใจ ในการต่อ ภาษีรถยน์ออนไลน์ หากยังไม่เคย ทำให้เริ่มด้วย การ ลงทะเบียน สมัครสมาชิก เว็บไซด์ 

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 

ขั้นตอนการใช้งาน การ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf แล้วเลือกบริการ “เลือกลงทะเบียนสมาชิกใหม่”

2. กรอกข้อมูลที่ระบุให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

 

3. เมื่อลงทะเบียนสมาชิกแล้ว ให้ Login เพื่อเข้าใช้บริการ


จากนั้นเลือก “ชำระภาษีรถประจำปี”  >> ในเมนูย่อยเลือก “ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต”

4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนรถ”

ลงทะเบียนรถใหมเพื่อใช้ บริการ โดยเลือกที่เมนูบริการของระบบ e-Service เชน บริการยื่นชําระภาษี รถยนต/ประจําปี Esv02i001 ดังรูป

ถ้าเคยมีประวัติดในการลงทะเบียนไว้แล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการรถที่ลงทะเบียนไว้แล้วแบบอัตโนมัติเฉพาะกลุมผู้ใช้งานที่เป็น ประชาชนทั่วไป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ค้นหารถของท่าน ในกรณี ที่ท่านมีรถยนต์ หลายคัน 

 

- ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไข แล้วกดปุ่ม แล้วคลิกปุ่ม เพื่อทําการค้นหา

- คลิกปุ่ม เพื่อล้างหน้าจอ การบันทึก/แก้ไขข้อมูล

 

เลือกแก้ไขข้อมูล รถยนต์ ที่เคยบันทึกไว้

.1. ผู้ใช้งานทําการคลิกเลือกที่รายการข้อมูลใน ตารางผลลัพธ/เพื่อทําการแก้ไขข่อมูล

 เมื่อทําการกรอกข้อมูลรถเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

สำหรับ ลงทะเบียรถใหม่

กรณี ที่ท่าน ไม่เคยมีประวัติรถ ของท่านในระบบ ให้ทำการลงทะเบียนรถใหม่ 

 

2. ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม เพื่อ "ลงทะเบียนรถใหม่" โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนรถใหม่

กรอกข้อมูล

- ประเภทรถ 

- ทะเบียนรถ

-จังหวัด

-ชื่อ ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ 

 

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 

 

 

5. ระบุข้อมูลรถให้ครบ แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

6. ข้อมูลรถจะขึ้นที่ตางรางด้านล่าง จากนั้นกดปุ่มที่อยู่ ในช่องยื่นชำระภาษี ปุ่ม รูป »

 

ระบบ จะพาท่านมายังหน้า ต่าง แสดงรายการภาษี และ ข้อมูลการเสียภาษีของรถยนต์ของท่าน ดังรูป

 

7. ระบุข้อมูลรถให้ครบ แล้วกดปุ่ม “กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร”

8. ระบุที่อยู่ในการจจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “เลือกวิธีการชำระเงิน”

9. เลือกวิธีการชำระเงิน เพื่อ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ โดยจะมี 3 วิธี

  • ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคาร ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาทต่อรายการ ธนาคารที่ร่วมโครงการได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.ยูโอบี
  • ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 2% รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม ธนาคารที่ร่วมโครงการได้แก่ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • เคาน์เตอร์บริการ ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถ แล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์, ตู้ ATM มีที่ร่วมโครงการ ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ธนชาต, ธ.ก.ส, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.กรุงศรีอยุธย, ธ.ทหารไทย, ธ.ยูโอบี, ธ.ไทยพาณิชย์, บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, ทรู มันนี่ เซอร์วิส และเทสโก้ โลตัส

10. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ซื้อ พรบ รถยนต์ ออนไลน์ คุ้มครองทันที 

 

การเตรียมเอกสาร กู้เงิน ซื้อรถ จัดไฟแนนซ์ สินเชื่อรถยนต์ ของแต่ละอาชีพ

ระบบ “ตัดแต้ม” พักใช้ – เพิกถอนใบขับขี่ ผู้ขับ รถสาธารณะ และรถขนส่ง

มหกรรมไกล่เกลี่ย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ออนไลน์🚗 เริ่ม 1 มิ.ย