Passive income

หนทางในการสร้างรายได้ แบบ Passive Income สำหรับ ลูกจ้า มนุษย์เงินเดือน  แนะนำช่องทางการปลดหนี้ การหารายได้เพิ่ม เพื่อช่วยให้ คนมีหนี้ ได้ปลดหนี้ไวขึ้น โดยไม่ต้องออกจากงานประจำ 

พร้อมทั้งแนะนำแหล่งเงินทุน 

เปลียน ทะเบียนรถ เป็นเงินสด  ด้วยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หลากหลายยี่ห้อ 

สินเชื่อ บัตรเครดิต 

 


ออมสิน ร่วมมือกับ คลีนิก แก้หนี้ ปลดล็อกหนี้เสียสารพัดบัตร
ออมสิน ร่วมมือกับ คลีนิก แก้หนี้ ปลดล็อกหนี้เสียสารพัดบัตร คลินิกแก้หนี้ by SAM โครงการดี ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียบัตรให้ประชาชนผ่อนชำระได้ง่ายขึ้น ผ่อนจบ ยกดอกเบี้ยค้างเดิมให้หมด ออมสิน ร่วมมือกับ คลีนิก แก้หนี้ ปลดล็อกหนี้เสียสารพัดบัตร คลินิกแก้หนี้ by SAM โครงการดี ๆ...

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา  33 39 40
ประกันสังคม เป็นกองทุนประกันสังคม ที่กำหนดโดยรัฐบาล บังคับให้นาย จ้าง และ ลูกจ้าง ต้องส่งเงินสมทบ เพื่อ ผลประโยชน์ของลูกจ้า  ที่จะได้รับ หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร...

“ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี” ดันเพิ่มป่า-เพิ่มเศรษฐกิจ จัดสรรที่ทำกิน พรบ ป่าชุมชน
ยึดหลัก “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี” ดันเพิ่มป่า-เพิ่มเศรษฐกิจ จัดสรรที่ทำกินแล้วเกือบ 7 แสนไร่ ป่าชุมชนกว่า 6 ล้านไร่   แก้ กฏหมาย พระราชบัญญัติป่าชุมชน ความก้าวหน้าในการดูแลประชาชนให้มีพื้นที่ทำกินและยกระดับความเป็นอยู่ ภายใต้การบริหารราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จัทน์โอชา นายกรัฐมนตรี...

คงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดในการปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยังคงอัตรา 7% พร้อมคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ปีนี้ที่ 4% Add a comment

10 อันดับ ประเทศที่ จัดว่า ผู้หญุิงมี โอกาส และ สิทธิ์ เท่าเทียม ผู้ชาย
10 อันดับ ประเทศที่ จัดว่า ผู้หญุิงมี โอกาส และ สิทธิ์ เท่าเทียม ผู้ชาย    Add a comment

ธกส สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท Smart Cash
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Smart Cash โดยให้ลูกค้าบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2566ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Smart Cash โดยให้ลูกค้าบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี คุ้มครอง 46 ล้านไร่
ครม.อนุมัติงบ 2.93 พันลบ. โครงการประกันภัยข้าวนาปี คุ้มครอง 46 ล้านไร่ ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 พื้นที่ประกันภัย รวม 46 ล้านไร่ ภายใต้วงเงิน 2,936 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย...

ไทย และ อาเซียน ร่วม เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2034
คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (ทีโออาร์) ของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีค.ศ.2034 หรือปีพ.ศ.2577ซึ่งคณะทำงานด้านเทคนิคฯ มีขอบเขตหน้าที่ครอบคลุมจัดทำและส่งข้อเสนอการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2034...

กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ
รัฐบาลไฟเขียว ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) และคาดว่า ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน แต่ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการวางแผนทางการเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ดังนั้น...

“ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3
เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน “ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3 ความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กแต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาศทางการศึกษาไม่เท่ากัน แม้รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กในทุกช่วงวัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียน...