คอร์สเรียน ออนไลน์ฟรี MOOC คืออะไร 

คอร์สเรียน ออนไลน์ฟรี MOOC คืออะไร  คลาสเรียนออนไลน์ฟรี ที่กำลังได้รับความแพร่หลายไปทั่วโลก ที่ ชื่อว่า MOOC นั้นคืออะไร 

 MOOC  คือ – massive open online courses เป็นรูปบบ การเรียนออนไลน์ ที่กำลังเป็นที่นิยม ทั่วโลก สถาบันต่างๆ นำมาพัฒนาต่อยอด สร้างเป็น ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ หลากหลายวิชา    

 

จุดเริ่มต้นของ 𝐌𝐎𝐎𝐂

เริ่มขึ้นในปี 2011 ที่ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้เปิดการสอนจำนวน 3 รายวิชาสำหรับคนทั่วไป ซึ่งทำให้มีผู้สนใจสมัครเรียนจำนวนถึง 100,000 คน ในแต่ละรายวิชา

จึงพากันเรียกรายวิชาแบบนี้ว่า MOOC ตั้งแต่นั้นมามหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 900 แห่ง ก็ได้ดำเนินการเปิดรายวิชา MOOC อย่างกว้างขวางให้คนทั่วโลกได้เรียนบนแพลตฟอร์ม Coursera, edX, FutureLearn เป็นต้น และรัฐบาลต่าง ๆ ก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละประเทศขึ้นจำนวนมาก จนกระทั่งถึงสิ้นปี 2020 มีผู้เรียนมากกว่า 180 ล้านคนทั่วโลก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส

อย่างไรก็ดีมีเว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งเรียนรู้แบบ MOOC เป็นแค็ตตาล็อกและยังนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์คือ https://www.classcentral.com ที่จะเป็นเว็บไซต์หนึ่งในหลาย ๆ แหล่งข่าวที่เราจะติดตามนำข้อมูลมาแชร์กันต่อไป มาถึงปัจจุบันเรามาดูการเติบโตของ MOOC ที่จะนำเสนอด้วยสถิติเกี่ยวกับจำนวนรายวิชาออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงการเติบโตขึ้นของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และแนวโน้มด้านการพัฒนา ดังนี้


ภายในสิ้นปี 2021 ยอดจำนวนคอร์สเรียนจะพุ่งสูงกว่า 16,000 คอร์สทั่วโลก

 • ในปี 2020 มีผู้เรียน MOOCs มากถึง 180 ล้านคนทั่วโลก (ไม่นับรวมประเทศจีน) เป็นการเติบโตที่ก้าว
   กระโดดจากจำนวนผู้เรียนทั้งหมดประมาณ 35 ล้านคนทั่วโลก ในปี 2015
 • เพียงปี 2020 แค่ปีเดียวมีคอร์สออนไลน์เพิ่มขึ้นมากถึง 2,800 คอร์ส ซึ่งเป็นคอร์สประเภทปริญญาบัตร
   19 สาขา และประเภทไมโครเครดิต 360 สาขา
 • หมวดรายวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ คือด้านบริหาร ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์
 •  วิทยาศาสตร์ และการจัดการศึกษาและการสอน
 • มูลค่าของตลาด e-Learning ทั่วโลก กำลังจะถึง 457 ล้านดอลลาร์ ประมาณ 15,120 ล้านบาท ในปี
 • 2026
 • จำนวน 2 ใน 5 ของบริษัทชั้นนำ 500 แห่งทั่วโลกที่จัดอันดับโดยนิตยสาร Fortunes ใช้ e-Learning
 •  เพื่อฝึกอบรมพนักงาน
 • คาดการณ์ว่าประเทศจีนจะเป็นตลาด e-Learning ที่ใหญ่ที่สุด ภายในปี 2026
 • สหรัฐอเมริกาและยุโรปมีส่วนแบ่งการตลาดการเรียนออนไลน์มากกว่า 70% ของตลาดรวมทั้งหมด


.
ที่มาข้อมูล : classcentral


.

ThaiMOOC

เป็นแพลตฟอร์ม สื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ และ มหาวิทยาลัย ต่างๆของไทย  

Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่าน อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ จึง อาจจะกล่าวได้ว่า Thai MOOC เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนความรู้ที่สนใจได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/
 
 
(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

รวม คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ได้เกียติบัตร 2564 ทั้งไทย และ ต่างประเทศ
.