12 บทเรียน จากหนังสือพัฒนาตนเอง 12 เล่ม

12 บทเรียน จากหนังสือพัฒนาตนเอง 12 เล่ม

บทเรียน หนังสือน่าอ่าน มากมายที่เราอ่านแล้ว ก็จบไป หลายคนอาจจะลืม วันนี้ ขอรวบรวม แนวคิด ที่น่าสนใจ และน่าจดจำ เป็นบทเรียนอันมีค่า ที่เราจะได้รับ จากหนังสือ 12 เล่ม ที่เป็นหนังสือขายดี ทั่วโลก  เพื่อช่วยให้เรา เปลียนแปลงนิสัยของตัวเรา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

 

12 บทเรียน จากหนังสือพัฒนาตนเอง 12 เล่ม

 

1. Atomic Habit   ผลงานเขียน ของ James Clears

ความผิดพลาดครั้งแรกไม่เคยเป็นความผิดพลาดที่ทำลายคุณ วงเวียนแห่งความผิดพลาดนั่นต่างหาก พลาดครั้งเดียวคืออุบัติเหตุ ความผิดพลาดครั้งที่สอง คือจุดเริ่มต้นของนิสัยใหม่

The first mistake is never the one that ruins you. IT is the spiral of repeated mistakes that follows. Missing once is an accident. Missing twice is the start of a new habit.

 

 บทเรียน เปลี่ยนนิสัยทีละเล็กทีละน้อย

 

 

2)Do Epic Shit 

Ask yourself, 'What's the worst thing that can happen?'

Close your eyes and vividly imagine it happening.

Then ask, 'Will I be okay-mentally, socially, financially, physically, emotionally?'

 

บทเรียน เปลี่ยนนิสัยทีละเล็กทีละน้อย

 

ถามตัวเองว่า 'อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้'ถามตัวเองว่า 'อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้'
หลับตาและจินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วถามว่า 'ฉันจะสบายดีไหม ในด้านจิตใจ สังคม การเงิน ร่างกาย อารมณ์?'

 

3)Can't Hurt Me

No matter who you are, who your parents are or were, where you live, what you do for a living, or how much money you have, you're probably living at about 40 percent of your true capability.

 ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร พ่อแม่ของคุณเป็นใครหรือเป็นใคร คุณอาศัยอยู่ที่ไหน ทำงานอะไร หรือมีเงินเท่าไหร่ คุณก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถที่แท้จริงของคุณ

 

12 บทเรียน จากหนังสือพัฒนาตนเอง 12 เล่ม

 

4)The Alchemist 

There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.

 มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ความฝันเป็นไปไม่ได้คือความกลัวที่จะล้มเหลว

 

 

5)Make Your Bed

Those who live in fear of failure, or hardship, or embarrassment will never achieve their potential.

จัดเตียงนอน ของคุณซะ

 ผู้ที่อยู่ในความกลัวความล้มเหลว ความยากลำบาก หรือความอับอาย จะไม่มีวันบรรลุศักยภาพของตน

6)IKIGAI

We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act but a habit.

 

เราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆเราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย


รีวิว 10 สุดยอดหนังสือ ที่ช่วยให้คุณ กลายเป็นคนที่ HIGH PERFORMANCE

10 นิสัย ที่เราควรมี และ ควรพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ


7)How To Become A People Magnet

Treat others as you would like others to treat you.

 ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ

 

8)Things No One Else Can Teach Us 

No one needs to have everything figured out, and honestly, nobody really does.

 ไม่มีใครจำเป็นต้องมีทุกอย่างที่คิดออก และตามจริงแล้ว ไม่มีใครทำจริงๆ

9)The subtle art of not giving a f

If you want to change how you see your problems, you have to change what you value or how you measure failure/success.

หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาของคุณ คุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณให้ความสำคัญหรือวิธีวัดความล้มเหลว/ความสำเร็จของคุณ

 

 

10)The Psychology of Money

No one is impressed with your possessions as much as you are.

ไม่มีใครประทับใจทรัพย์สินของคุณมากเท่ากับคุณ

 

11)Hyper focus

One you became aware of how frequently you interrupt yourself, it's hard to go back to working the same way again.

ในขณถที่ที่คุณรู้ตัวว่าขัดจังหวะตัวเองบ่อยแค่ไหน ยากที่จะกลับไปทำงานแบบเดิมอีกครั้ง

 

12)Man's Search for Meaning

He who has a why to live for can bear almost any how.

ผู้ที่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสามารถทนได้แทบทุกวิถีทาง

 


12 Lessons from 12 Books

เครดิด ข้อมูลจาก Twitter : Libarty Mindset

 

 

รวม Link ร้านหนังสือ ออนไลน์

ร้านหนังสือ และ อุปกรณ์เครื่องเขียน B2S
ร้านนายอินทร์ แหล่งรวมรวมหนังสือ นิตยสาร สินค้าหลากหลาย เหมาะกับ Lifestyle คนทุกวัย
SE-ED ONLINE SHOPPING
Kinokuniyaร้านหนังสือนานาชาติที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้ง บริษัท AsianBasis (Thailand) Co. , Ltd. ในประเทศไทยในฐานะที่เป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ของกลุ่ม Kinokuniya Books
ASIA BOOKS
NANMEEBOOKS
JAMSHOP JAMSAIขายหนังสือ-นักเขียน-หนังสือออนไลน์