ม.สงขลาฯ เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศ 4 วิชา แนะนำ ศึกษาต่อต่างประทศ

ม.สงขลาฯ เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศ 4 วิชา แนะนำ ศึกษาต่อต่างประทศ

เพจของ PSU MOOC ม.สงขลาฯ แพลตฟอร์มเรียน ออนไลน์ฟรี ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้ เปิดหลักสูตรใหม่ รับเดือน ตุลาคม 2564 พร้อมให้ลงทะเบียนแล้ว ทั้ง 4 วิชา สามารถเรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ หลักสูตร ที่แนะนำ เช่น หลักสูตร แนะนำ การศึกษาต่อต่างประเทศ การเตรียตัวศึกษาต่อต่างประเทศ และ หลักสูตรสำหรับ นักศึกษาต่างประเทศ ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย 

 

 

 

มาแล้วจ้าาาา กับ 4 วิชาใหม่ที่เปิดให้เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้ใบประกาศนียบัตรด้วย  หลักสูตร ที่คัดสรรมาสำหรับ นักศึกษาที่ที่กำลังมีแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไดเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ก่อนการเดินทาง และ 2 หลักสูตร สำหรับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องการ ศึกษา ภาษาไทย และ ศึกษาต่อในประเทศไทย 

แนะนำ 4 วิชาเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม.สงขลาฯ มี ใบประกาศ 

 

1. E-Orientation Guide for Outbound Students: การปฐมนิเทศออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ


สนใจลงทะเบียน เรียน คลิก https://cutt.ly/PSU47

 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทาง การจัดเตรียมเอกสารสำคัญ เทคนิคและวิธีการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

 

2. E-Orientation Guide for Inbound Students

  https://cutt.ly/PSU46

 

E-Orientation Guide for Inbound Students, an informative video guidelines the useful information regards living and studying at PSU, and learning more about Thailand, helping international students to appropriate conduct for new situations in difference cultural and society, both in academic and well-being for better adjusting and satisfying stay in Thailand.

3. Basic Graphic Design for IAO purposes

https://cutt.ly/PSU045

 

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตัลผ่านโปรแกรมพื้นฐาน หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ของ Graphic design กับความสำเร็จในการทำงาน และความเหมาะสมในการนำ Graphic design มาใช้ในบริบทระดับนานาชาติ

4. Thai Listening and Speaking Skills

https://cutt.ly/PSU044

Listening and speaking Thai; giving personal information about oneself and others; daily life conversation; pronunciation; listening and speaking practice based on the given situations.

There are 15 lessons: Thai etiquette in communication, Self-introduction, Family members, Body Parts and illnesses, Daily activities and time, Home appliances, Places and directions, Shapes, Stationery, Days of the week, Fruits, Pets, At the coffee shop, At the restaurant, and At the bank. These lessons are considered useful for international learners and comprised basic sentences for practice listening and speaking for use in everyday life, education and work.

 

 

เรียน ภาษาเกาหลี ออนไลน์ ฟรี โดย ม.สงขลานครินทร์

เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ฟรี มีใบประกาศ จาก ม.สงขลานครินทร์

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารแหล่ง พัฒนาศักยภาพ มนุษย์เงินเดือนฟรี 

Top