“ธนาคารหนังสือออนไลน์” ห้องสมุดออนไลน์ฟรี สำหรับ เด็กปฐมวัย

“ธนาคารหนังสือออนไลน์”  ห้องสมุดออนไลน์ฟรี สำหรับ เด็กปฐมวัย

“ธนาคารหนังสือออนไลน์”  ห้องสมุดออนไลน์ฟรี สำหรับ เด็กปฐมวัย เป็นเว็บไซด์ ห้องสมุดออนไลน์ที่คัดสรรมาเฉพาะ หนังสือ ดี ที่เหมาะสมกับ เด็กในช่วย ปฐมวัย กว่า 580 เรื่อง ดาวน์โหลดและอ่านฟรีได้ 

แผนงานฯการอ่านสสส. จับมือ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และภาคีเครือข่าย เปิดตัวเว็บไซต์ ธนาคารหนังสือออนไลน์ ดาวน์โหลดอ่านฟรี  คัดกรองหนังสือ-บทความเพื่อเด็กปฐมวัยกว่า 580 เล่ม

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และภาคีเครือข่าย

จัดงานเสวนา “สร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยออนไลน์” พร้อมเปิดตัว “เว็บไซต์ ธนาคารหนังสือ เพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์” 

“เว็บไซต์ ธนาคารหนังสือออนไลน์ เพื่อเด็กปฐมวัย” 

ถือเป็นนวัตกรรมเครื่องมือการเรียนรู้ โดยมีการคัดกรองหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย 464 เล่ม บทความ 121 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดอ่านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงกิจกรรมอีกกว่า 70 กิจกรรม

 

•  รวบรวมหนังสือภาพ หนังสือนิทานสำหรับเด็ก ในรูปแบบ PDF , Audio , Video

• ชุดความรู้การพัฒนาลูกในยุคไอที และข้อควรระวัง ก่อนจูงลูกเข้าสู่โลกออนไลน์

• ความสำคัญของการอ่านกับการพัฒนาทักษะสมอง EF และ ศักยภาพเด็กใน ศตวรรษที่ 21

• กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กหลากหลายรูปแบบ

 

 

ห้องสมุดออนไลน์ฟรี

 

 

10 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี

รวม เว็บไซด์ ห้องสมุด ออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ E-Book อ่านฟรี

Top