OKRs คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

OKR คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

OKR คืออะไร OKR ย่อมาจาก Objectives and Key Results คือระบบการวัดผลเป้าหมาย หรือ คือการ ตั้งเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จ  โดยมีการทำงาน เริ่มด้วย 1 การกำหนด Objective หรือ

วัตถุประสงค์ ที่เราต้องการ ทำให้สำเร็จ ภายใน 3 เดือน หรือ รายไตรมาส  ส่วนที่ 2 คือส่วนการวัดผล จะมีการวัดผล กันเป็น รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน

 

OKR ถูกใช้ โดย บริษัท Google และ บริษัท เทคโนโลยี่ อย่างแพร่หลาย มันเป็น เครื่องมือง่าย ๆที่จะ ใช้ สร้าง ความสอดล้อง และการมีส่วนร่วม ตามเป้าหมายที่วัดได้

ถ้า OKR เป็นเพียง แค่เครื่องมือวัดเป้าหมาย แล้ว OKR แตกต่างอะไรกับ การวัดเป้าหมายแบบอื่นๆ ในความแตกต่างอย่างมาก ของ OKR กับ วิธีการแบบเดิมๆ คือ OKR มักจะถูกตั้งค่า ติดตาม และ ประเมินใหม่ เป็น รายไตรมาส  เป็นกระบวนการที่ง่าย และรวดเร็ว ซึ่งเกี่ยวข้อ กับ มุมมอง และความ

การสร้างความสอดคล้องในองค์กรณ์ ถึงเป็นหนึ่งใน ประโยชน์ หลัก ของ OKR   เป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจ ว่าทุกๆคน กำลังก้าวไปในแนทางเดียวกัน ด้วย ลำดับความสำคัญที่ชัดเจน ในจังหวะที่คงที่

ใครเป็น ผู้สร้างแนวคิด OKRs

ผู้ที่นำเสนอแนวคิดนี้เป็นคนแรก ของ Andy Grove ที่ Intel และ เขาได้เคยสอนให้กับ John Doerr ซึ่ง John Doerr ได้นำไปเผยแพร่ให้กับ ทาง Google

OKR เป็น แนวคิด ที่ริเริ่ม โดย บริษัท Intel ยักษ์ใหญ่ วงการ อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิค ในช่วงปี 1974 และ แนวคิด OKR ก็เป็นที่แพร่ อยู่ใน Silicon Valley บริษัท เทคโนโลยี่ชั่นนำของโลก หลาย แห่ง เริ่มนับไปปรับใช้ Google เริ่มใช้ แนวคิด OKR ตั้งแต่ปี 1999  ในช่วงที่ Google มีพนักงานเพียง 40 คน และ เติบโต จนมีพนักงานมากกว่า 60,000 คน ทั่วโลก ในปัจจุบัน

นอกจาก Intel และ Google แล้ว บรษัท Digital  Startup  ชื่อดัง อีกหลายแห่งที่ ใช้หลักวิธีคิด ของ OKR อย่างเช่น   Spotify,Twitter,Linkedin ,Netflix และ Airbnb  เป็นต้น

เรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับ OKRs คือการที่ John Doerr ซึ่งเคยทำงานกับ intel ได้ย้ายมาอยู่กับ Google และ  แนะนำปรัชญา OKRs ให้กับผู้ก่อตั้ง Google ในปี 1999 Doerr ได้นำเสนอ PowerPoint ให้กับทีมผู้ก่อตั้งรุ่นเยาว์ ซึ่งรวมถึง Larry Page, Sergey Brin , Marissa Mayer, Susan Wojcicki และ Salar Kamangar


Doerr ได้นำเสนอ  ผ่าน  Power Point ด้วย พรีเซ้นนี้  O  Build a planning model for their company, as measured by three key results:

KR1 I would finish my presentation on time.

KR2 We’d create a sample set of quarterly Google OKRs.

KR3 I’d gain management agreement for a three-month OKR trial.
O : สร้างแบบจำลองการวางแผนสำหรับบริษัทของตน โดยวัดจากผลลัพธ์หลักสามประการ:

KR1  ฉันจะเสร็จสิ้นการนำเสนอตรงเวลา

KR2 เราจะสร้างชุดตัวอย่างของ Google OKR รายไตรมาส

KR3 ฉันได้รับข้อตกลงการจัดการสำหรับการทดลองใช้ OKR สามเดือน

หลังจากนั้น Google ก็ สร้างกลยุทธ ของ บริษัท ด้วย กรอบการจัดการนี้


Doerr ได้ ในสูตร การสร้าง OKRs ดังนี้

 

เริ่มที่ O :  I will…(Objective)……………as measurable by …Key Results…………….

 

 

Objective วัตถุประสงค์ คือคำอธิบายเชิงคุณภาพที่น่าจดจำของสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ควรสั้น สร้างแรงบันดาลใจ และมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ควรกระตุ้นและท้าทายทีม

Key Results ผลลัพธ์ ที่สำคัญคือชุดของตัวชี้วัดที่วัดความก้าวหน้าของคุณไปสู่วัตถุประสงค์ สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ คุณควรมีชุดผลลัพธ์หลัก 2 ถึง 5 รายการ

“If it does not have a number, it is not a Key Result.”

ถ้าไม่มีจำนวน จะไม่ใช่ Key Result

ตัวอย่างของการใช้ OKRs

Obejective : วัตถุประสงค์: สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ผลลัพธ์ที่สำคัญ:


KR1 ปรับปรุงคะแนนโปรโมเตอร์สุทธิจาก X เป็น Y

KR2 เพิ่มอัตราการซื้อคืนจาก X เป็น Y

KR3 รักษาต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าภายใต้ Y

 

Objective วัตถุประสงค์: สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

ผลลัพธ์ที่สำคัญ:

  • KR1 : ลดการปั่นป่วนของรายได้ (ยกเลิก) จาก X% เป็น Y%
  • KR2 : เพิ่มคะแนนโปรโมเตอร์สุทธิจาก X เป็น Y
  • KR3 : ปรับปรุงการเข้าชมรายสัปดาห์โดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จาก X เป็น Y
  • KR3 : เพิ่มการรับส่งข้อมูลที่ไม่ชำระเงิน (ทั่วไป) จาก X ถึง Y
  • KR4 : ปรับปรุงการมีส่วนร่วม (ผู้ใช้ที่กรอกโปรไฟล์แบบเต็ม) จาก X เป็น Y

 


สรุป ความหมาย ความสำคัญของ ISO 9001:2015

Team management Skills รวมทักษะ สำคัญที่จะช่วยให้ คุณ บริหารจัดการทีมงาน

Kaizen คือ การปรับปรุงต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อย

6 เทคนิค การแก้ปัญหา ทางธุรกิจ Problem Solving

 

 

อ้างอิงจาก  Google’s approach to goal setting