7 ขั้นตอน ในการสร้าง กลยุทธ์ การตัดสินใจ  

7 ขั้นตอน ในการสร้างกลยุทธ์ การตัดสินใจ  

ขั้นตอนในการ ตัดสินใจ เรื่องยากๆ Decision Making ว่ากันว่าในการทำงานและการใช้ชีวิต ในแต่ละวัน เราต่าง ต้อง มีการตัดสินใจ เรื่องยาก อยู่ตลอดเวลา และบางครั้ง การตัดสินใจ ในสิ่งต่างๆ ก็เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถตัดสินใจ เลยได้ทันที หรือในขณะที่คุณ กำลังทำกิจกรรมอื่นๆ อยู่ก็ตาม เพราะการตัดสินใจเหล่านั้น ไม่ได้มีความเสี่ยง หรือ ทำให้คุณต้องรู้สึก เครียดหรือเป็นกังวล

 

ใช่แล้ว การตัดสิน เรื่องยากๆ มักจะนำมาซึ่งความเครียด ความกังวล ถึงความเสี่ยงต่างที่จะตาม ซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้ มักจะมีความซับซ้อน และยากที่จะคาดการณ์ ผลที่จะได้รับ จะดีกว่า ไหม ถ้าเรา ฝึกนิสัย ของเราให้เป็น คนที่ ทำการตัดสินใจเรื่องยาก อย่างเป็นระบบ แบบแผน

7 ขั้นตอน ในการสร้าง กลยุทธ์ การตัดสินใจ  

หากเรามี กลยุทธ์ ในการตัดสินใจที่ดีพอ จะทำให้เรา สามารถหลีกเลี่ยง การตัดสินใจ ผิดพลาดที่จะนำเรืองร้ายๆมาสู่ โครงการหรือ ทีมงาน ของเรา ได้  ดังนั้น แล้ว คุณจะต้องรู้วิธีการที่จะ จัดการกับกลยุทธในการตัดสนิใจ อย่างมี เหตุผล และ เป็นระบบ ดังนี้

 1. สืบสวนรายละเอียดของสถาณะการที่เกิตขึ้นโดยละเอียด Investigate the situation in detail.
 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์Create a constructive environment.
 3. สร้างทางเลือกที่ดี อย่างหลากหลาย Generate good alternatives.
 4. สำรวจทางเลือกของคุณ แต่ละช่องทาง Explore your options.
 5. เลือก ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด Select the best solution.
 6. ประเมิณแผนการของคุณ Evaluate your plan.
 7. สื่อสารการตัดสินใจของคุณและดำเนินการ Communicate your decision, and take action.

เรามาลงรายละเอียดการสร้างนิสัย การเป็นผู้นำที่ดี ในเรื่องของการ ตัดสินใจ ที่ดีกันมากขึ้นอีกนิด

 1. 1. สืบสวนรายละเอียดของสถาณะการที่เกิตขึ้นโดยละเอียด

หลายครั้งที่การตัดสินใจมักจะล้มเหลว เพราะว่า ในการตัดสินใจนั้น ขาดปัจจัยสำคัญ ที่หายไป หรือ ถูกปฏิเสธ ตั้งแต่เริ่มต้น   ดังนั้นแล้ว ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทำการตัดสินใจ คุณ ต้องเข้าใจโดยท่องแท้ถึง สถานณการ์ ของคุณ

เริ่มแรก ก่อนการตัดสินใจเราต้อง ศึกษาทำความใจ รายละเอียดของปัญหา ให้ท่องแท้ และ มีความชัดเจน โดยละเอียด และ คุณต้อง ประเมินว่า ปัญหาที่ พูดกันนั้น เป็น ปัญหาจริงๆ หรือว่าเป็น เพียง อาการ ของบางสิ่ง

ในการ พิจารณา สืบสวน หาความจริงของปัญหาเพิ่มเติม ขอแนะนำ อีก  5 องค์ความรู้ ที่เราควรจะต้องไปศึกษา กันเพิ่มเติม

เครื่องมือ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ปัญหา

- 5 Whys

- Root Cause Anaysis

- inductive reasoning

- The CATWOE Checklist

- Six Thinking Hats

2 สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์

เรื่องการตัดสินใจ นั้นเราต้อง ระลึกไว้เสมอว่า การตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะส่งผลกระทบ ไปยังบุคคลอื่นหรือ แผนกอื่นๆ

และการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญนั้น คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เพียงลำพัง ต้องมองหาบุคคลอื่นที่ คุณพึงพาเขาได้ และ ไม่ควรเกิน 5-7 คน

 ดังนั้นแล้ว การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการร่วมกันตัดสินใจ เป็นเรื่องที่สำคัญ ยิ่งต้องระดมความคิดจากคนหลายคน ในฐานะผู้นำ การตัดสินใจ เราจะต้อง คอยระวังเรื่อง อคติ และ การตำหนิติเตียน กันไปมา ซึ่งจะไม่ก่อเกินประโยชน์ในการตัดสินใจ ของ ทีม

Collaboration Tools:

 • Personal Preparation for Great Decision Making
 • Stakeholder Analysis
 • Vroom-Yetton Decision Model
 • Contructive Controversy
 • Avoiding Groupthink
 1. 3. สร้างทางเลือกที่ดี อย่างหลากหลาย

การสร้างตัวเลือกหลายตัว อาจจะทำให้คุณปวดหัว ในความซับซ้อนยุ่งยากของทางเลือก เพื่อที่จะตัดสินใจในขั้นสุดท้าย และ การมีตัวเลือกจาก ข้อ 1 ที่คุณสำรวจปัญหามาได้ หลากหลายทางเลือก จะเหมือนเป็นการบังคับให้คุณ ค้นหา ข้อมูล ดำดิ่งลึกลงไปอย่างละเอียดถี่ถ้วน และ มองเห็นปัญหาจากหลายมุมมอง

เบรนสตอร์ม หรือการระดมความคิด เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม เมื่อเราจำเป็ฯต้องตัดสินใจ ในเรื่องยากๆ ในแต่ละครั้ง แต่ปัจจัย สำคัญของการ ระดมความคิดให้ประสบความสำเร็จ คือการทำงานเป็น ทีมและ การประชุม ปรึกษาหารือ ที่มีประสิทธฺภาพ

Creativity Tools:

 • Crawford Slip Writing Technique
 • Round-Robin Brainstorming
 • Reframing Matrix
 • Appreciative Inquiry
 • Affinity Diagrams

ทำอย่างไร ไม่ให้เรากลายเป็น ผู้นำ เจ้าอารมณ์ กับ 7 เทคนิค ช่วย ควบคุมอารมณ์ 

6 เทคนิค การแก้ปัญหา ทางธุรกิจ Problem Solving

 

 1.  สำรวจทางเลือกของคุณ แต่ละช่องทาง

เมื่อคุณได้ทางเลือก ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแล้ว มันก็จะเป็นเวลาที่ต้องมาประเมินความเป็นไปได้ ความเสี่ยง และผลกระทบของแต่ ละทางเลือก

เกือบทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง คุณจะต้องใช้แนวทางที่มีโครงสร้างในการประเมินภัยคุกคามและประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการ นอกจากนี้ คุณจะต้องตรวจสอบผลกระทบทางจริยธรรมของแต่ละตัวเลือก และดูว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับค่านิยมส่วนบุคคลและองค์กรของคุณอย่างไร

 

 

 1. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหา

เมื่อคุณประเมินทางเลือกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจของคุณ!

หากคุณมีเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องพิจารณา ให้ใช้ Decision Matrix Analysis เพื่อเปรียบเทียบอย่างน่าเชื่อถือและเข้มงวด หรือหากคุณต้องการกำหนดว่าอันไหนควรมีน้ำหนักมากที่สุดในการตัดสินใจของคุณ ให้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบคู่

หากการตัดสินใจของคุณเกิดขึ้นภายในกลุ่ม เทคนิคต่างๆ เช่น การลงคะแนนหลายรายการและการนับจำนวนที่แก้ไขจะช่วยให้ทีมของคุณบรรลุข้อตกลงได้

เมื่อการไม่เปิดเผยตัวตนมีความสำคัญ ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ชอบกันและกัน หรือมีแนวโน้มที่บุคคลบางคนจะครอบงำกระบวนการ ใช้เทคนิคเดลฟี Delphi Technique  เพื่อตัดสินใจอย่างยุติธรรมและเป็นกลาง สิ่งนี้ใช้วัฏจักรของการอภิปรายและข้อโต้แย้งที่ไม่ระบุชื่อซึ่งจัดการโดยผู้อำนวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมไม่ได้พบปะ และบางครั้งพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วย

หากคุณกำลังทำงานกับทีมที่เป็นที่ยอมรับ แบบจำลองการตัดสินใจที่เน้นฉันทามติของ Hartnett มีประโยชน์ในการสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือถ้าคุณทำงานกับหลายทีมหรือกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะ ให้มอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจด้วย RAPID Framework ของ Bain เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบของตนและหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 1. ประเมิณ คุณค่าของแผนการตัดสินใจของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การตัดสินใจของคุณ ให้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้การตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนแล้ว และข้อผิดพลาดทั่วไปนั้นไม่ได้คืบคลานเข้ามาในกระบวนการ

อภิปรายข้อสรุปเบื้องต้นของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถระบุข้อบกพร่อง ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อสรุปของคุณ ฟังสัญชาตญาณของคุณเองด้วย และทดสอบสมมติฐานและการตัดสินใจอย่างเงียบๆ และเป็นระบบกับประสบการณ์ของคุณเอง BRAIN BRAN BRAND เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับสิ่งนี้ หากคุณมีข้อสงสัย ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อดูว่าอะไรที่ทำให้คุณหนักใจ

ใช้ Blindspot Analysis เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ตกเป็นเหยื่อของปัญหา เช่น ความมั่นใจมากเกินไป ความมุ่งมั่นที่ทวีความรุนแรงขึ้น หรือกลุ่มความคิด และพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างเชิงตรรกะของกระบวนการของคุณด้วย Ladder of Inference เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการตัดสินใจที่มีรากฐานที่ดีและสม่ำเสมอในตอนท้าย

 

7.สื่อสารการตัดสินใจของคุณและดำเนินการ

แน่นอนขั้นตอนสุดท้ายของการ ตัดสินใจ หาวิธีการแก้ปัญหา คือการนำทางเลือกไป ดำเนินการปฏิบัติ จริง เพื่อแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้น   แต่ก่อนจะถึงขั้น นำไปใช้ จริง ในฐานะผู้นำ อย่างน้อย ก็ผู้นำทีมงาน แก้ปัญหา หรือ โครงการ  คุณจะ ชี้แจง ต่อ บุคคลที่เกียวข้อง และจะได้รับผลกระทบ  คุณต้อง โน้มนาวใจ และ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้คนเชื่อ ในการตัดสินใจ ของคุณ

บอกพวกเขาว่า คุณได้ ทางเลือกการตัดสินใจ นี้มาอย่างไร และทำไม คุณถึงเลือกมัน ขึ้นมาเป็นทางเลือก ในการตัดสินใจแก้ปัญหานี้ ยิ่งคุณให้ข้อมูล ที่ชัดเจน ตรงไปตรงมากเกียวกับ ความเสี่ยง และผลประโยชน์ ที่จะได้รับ จากทางเลือกนี้ มันจะทำให้เกิดความมั่นใจ และพวกเขาจะสนับสนุนคุณ

ถ้าผู้คนเชื่อในการตัดสินใจของคุณ แล้วนั้นจะทำให้ คุณสร้างผลักดันโครงการและแก้ปัญหาได้อย่างดี

สรุป ทั้งหมด 7 ขั้นตอนในการวางกลยุทธ์ ในการตัดสินใจแก้ปัญหา สำคัญๆ ของ องค์กรณ์ เป็นส่วนหนึ่ง ของ ทักษะ หรือ Skills ที่ ผู้นำ ต้องมี และ ต้องฝึกฝน ให้มันกลายเป็นนิสัย ในการทำงานต่อไป เพื่อ สามารถ นำมาปรับใช้ได้ทันทีและ มั่นใจ 

Leadership ความเป็นผู้นำ ต้องมี Skills อะไรบ้าง

อนึ่งใน บทความนี้ยังมีกล่าวถึง เครื่องมือ ที่ช่วยในการตัดสินใจ อีกมากมายที่ขอแนะนำให้เราสามาถไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อ สร้าง ทักษะ ความรู้ความสามรถให้ตัวเรา มากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน ต่อไป

 

 

Credit MindTool

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา