ช้อปดีมีคืน ปี 65 หักลดหย่อนภาษี ค่าสินค้า และบริการ 1 ม.ค.- 15 ก.พ.65

ช้อปดีมีคืน ปี 65 กลับมาอีกครั้ง  มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 65 เพื่อการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ คาดเม็ดเงินหมุนเวียน 42,000 ล้านบาท