อสม

  • เตรียมเสนอ ครม. ให้ ค่าตอบแทน อสม. 1,500 บาทตลอดชีพ

    รมช.สาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม.ให้ได้รับ ค่าตอบแทน อสม. 1,500 บาทตลอดชีพ และกู้เงินจากสิทธิฌาปนกิจสงเคราะห์ได้กรณีมีความจำเป็น

  • จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม และ อสส 3 เดือน (เดือนละ 500 บาท)

    ครม อนุมัติ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ อสม  อีกรายละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำงาน ต่อสู้กับ โควิด 19

  • ครม. อนุมัติชดเชย อสม. เดือนละ 500 บาท ต่ออีก 3 เดือน

    ต่อเนื่องจาก เมื่อ 30 มีนาคม 2564 ที่ คณะรัฐมนตรี ได้ อนุมัติ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้ อสม จำนวน 500 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มจากเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2564  นั้น ล่าสุด วันที่  1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรี นำโดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา อนุมิตให้ ต่ออายุ เงินช่วยเหลือพิเศษ แก่อสม อีก 3 เดือน