คอร์สเรียนฟรี สอน สร้างรายได้อย่างมืออาชีพในวงการ NFT:

NFT MasterClass: the guide for CREATOR - ก้าวแรกนักสร้างสรรค์ สร้างรายได้อย่างมืออาชีพในวงการ NFT: ปูพื้นฐานความรู้ แนะนำตลาด ขั้นตอนการซื้อขาย รวมทั้งการประเมินมูลค่าและงานลิขสิทธิ์ของชิ้นงานสร้างสรรค์