ความหมายของ Adjectives คำคุณศัพท์ ในภาษาอังกฤษ

สรุป ความหมายของ Adjectives คำคุณศัพท์ ในภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์คือคำที่อธิบายคุณสมบัติหรือสถานะของคำนาม: มโหฬาร, ขี้หมา, งี่เง่า, เหลือง, สนุกสนาน, เร็ว พวกเขายังสามารถอธิบายปริมาณของคำนาม: many, few, million, eleven

 

 สรุปหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

What is Adjectives 

Adjectives คือ "คำคุณศัพท์" คือคำที่อธิบายคุณสมบัติหรือสถานะของคำนาม: มโหฬาร, ขี้หมา, งี่เง่า, เหลือง, สนุกสนาน, เร็ว พวกเขายังสามารถอธิบายปริมาณของคำนาม: many, few, million, eleven

 

คำคุณศัพท์  ขยายคำนาม 

 

Adjectives หรือ คำคุณศัพท์แก้ไข หรือขายยความของคำนาม (Noun) คำคุณศัพท์ adjectives ทำหน้าที่ คำนาม นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ว่าคำคุณศัพท์เป็นคำที่ขยายความ (อธิบาย) คำนาม คำคุณศัพท์ไม่ใช้กับ คำกริยา Verb หรือ คำกริยาวิเศษณ์ Adverb  หรือ คำคุณศัพท์อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น

 • He wore a beautiful hat to the pie-eating contest.
 • Furry dogs may overheat in the summertime.
 • a green car
 • a dark sky
 • an interesting story

 

ในประโยคข้างต้น คำคุณศัพท์จะมองเห็นได้ง่ายเนื่องจากอยู่หน้าคำนามทีสามารถขยายความของคำนามได้ทันที 


แต่คำคุณศัพท์ทำได้มากกว่าแค่การขยายคำนาม พวกเขายังสามารถทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมในการเชื่อมโยงกริยาหรือกริยาให้เป็น กริยาเชื่อมโยงคือกริยาที่ชอบรู้สึก ดูเหมือน หรือลิ้มรส ที่อธิบายสภาพความเป็นอยู่หรือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส

 • That cow sure is happy.
 • It smells gross in the locker room.
 • Driving is faster than walking.

Uses of adjectives หลัก การใช้คำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์บอกผู้อ่านว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องใดหรือกี่เรื่อง สิ่งที่คุณต้องการให้ส่งถึงคุณ หรือสิ่งที่คุณต้องการ 

 

 •  Please use three white flowers in the arrangement.

บ่อยครั้ง เมื่อใช้คำคุณศัพท์ร่วมกัน คุณควรแยกคำคุณศัพท์ออกด้วยลูกน้ำหรือคำสันธาน ดู “Coordinate Adjectives”

 • I’m looking for a small, good-tempered dog to keep as a pet.
 • My new dog is small and good-tempered.
 • fat old cat
 • It was coldwetandwindy.

คำคุณศัพท์ Adjectives สามารถใช้โดยปราศจาก คำนาม Noun ได้หรือไม่

Adjectives สามารถใช้แทนคำนามได้ ตัวอย่างเช่น 

  • the rich = rich people
  • The good must be put in the dish, the bad you may eat if you wish.”
  • The Scottish live in the North of the United Kingdom.

 

 

Adjectives, ending in -ing and -ed

A) Here the adjective is put before the noun:

 • Yesterday I read an amusing story in a magazine.
 • Doris has a boring job.
 • We watched the group of excited people.


B) Here the adjective is put after the verb:

 • I was not at all amused by the discussion.
 • Children get bored very quickly.
 • The end of the film was really exciting for me.

 

เมื่อคำนามกลายเป็นคำคุณศัพท์ และคำคุณศัพท์กลายเป็นคำนาม

เมื่อคำนามกลายเป็นคำคุณศัพท์ และคำคุณศัพท์กลายเป็นคำนามอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับคำคุณศัพท์คือ บางครั้ง คำที่ปกติใช้เป็นคำนามสามารถทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคำ ตัวอย่างเช่น:

Never try to pet someone’s guide dog without asking permission first.

 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี มี ใบเซอร์ จากสถาบันชั้นนำของโลก

เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ฟรี มีใบประกาศ จาก ม.สงขลานครินทร์

 

เทคนิคการจำ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

เครดิตที่มา

 https://www.englisch-hilfen.de/

https://www.grammarly.com/blog/adjective/