เพศหญิง อายุ 34 ปี สนใจประกันสุขภาพ และ มีชดเชยรายได้

เพศหญิง อายุ 34 ปี สนใจประกันสุขภาพ และ มีชดเชยรายได้
พอดี เห็นในกลุ่ม #ประกันชีวิต มีลูกค้า ให้ความสนใจ สอบถาม ถึง แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย และ ชดเชยรายได้ แต่ ผม ตอบไม่ทัน มีตัวแทน หลายร้อย คน comment และ Inbox ไปหา คุณลูกค้า แล้ว รู้สึก เกรงใจ เลยไม่ได้ ตอบในกลุ่ม
แต่อยากจะขออนุญาติ มานำเสนอ ในเพจ @ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ดังนี้นะครับ

📌ตามภาพนะครับ คุณลูกค้า เพศ หญิง อายุ 34 ปี สนใจประกันสุขภาพ และ มีชดเชยรายได้

ผม ขออนุญาตินำเสนอ แบบประกันดังนนี้นะครับ
ค่ารักษาพยายบาล แบบเหมาจ่าย 1 ล้านบาท
❤ ค่าห้อง 2,500 บาท
❤ ค่า ผู้ป่วยนอก OPD กรณี เจ็บป่วยทั่วไป ปีละ 3,000 บาท
❤ ค่า ผู้ป่วยนอก OPD กรณี อุบัติเหตุ จ่าย ตามจริง (รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี)
❤ ค่า ผู้ป่วยนอก OPD กรณี รักษาติตาม อาการ จ่าย ตามจริง (รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี)
❤ ค่ารักษาอื่นๆ ทุกชนิต ที่ไม่อยู่ ในข้อยกเว้น และ พ้นระยะเวลารอคอยแล้ว จ่าย ตามจริง (รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท)
☄️ ชดเชยรายได้ วันละ 1,000 บาท กรณี นอน โรงพยาบาล
...........................................

📌ในความคุ้มครองชีวิต

คุ้มครองการเสียชีวิต ทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยทั่วไป
* (ถ้าโรคร้ายแรง ต้องพ้นระยะเวลารอคอย )
⚡️อายุ 34-54 ปี ให้ความคุ้มครอง 700,000 บาท
⚡️อายุ 54-90 ปี ให้ความคุ้มครอง 200,000 บาท
ในวันที่อายุ ครบ 90 ปี สัญญาจบลง มีเงินคืน 200,000 บาท
ในระหว่าง 20 ปีแรก ของการส่งเบี้ย เกิด เหตุ ทุพพลภาพ ไม่ต้องส่งเบี้ย ต่อ มีความคุ้มครอง ประกันแบบยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP ให้ฟรี

📌การชำระเบี้ย 90/20

แบ่งออก เป็น ส่วนๆ ดังนี้
ทุกประกัน คุ้มครองชีวิต ชำระเบี้ย 20 ปี *เบี้ยประกัน คงที่ ตลอดอายุสัญญา
ประกันสุขภาพ และ คุ้มครองรายได้ ชำระถึงอายุ 84 ปี ** เบี้ยประกันมีการปรับขึ้นตามเกณอายุ
ึ้ค่าเบี้ยประกัน
⚡️เบี้ยประกันชีวิต 7,485 บาท/ปี คงที่ตลอดสัญญา
⚡️เบี้ยประกันสุขภาพ 17,200 บาท/ปี
❤❤รวมค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ 24,685 บาท/ปี❤❤
(แบ่งชำระแบบรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ 9เดือน ได้นะครับ
#ประกันสุขภาพ #ประกันอุบัติเหตุ #ประกันชดเชยรายได้ #ชดเชยรายได้ #ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันโรคร้ายแรงจำเป็นแค่ไหน?

ยินดีให้คำแนะนำ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

�สนใจทำประกัน ระบุ วัน เดือน ปีเกิด เพศ [เพื่อคำนวนเบี้ยประกัน]

ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมทักเพิ่มได้เลยครับ
สายด่วนโทร : 080-7863809
LINE : https://lin.ee/KXJix6T
 
หรือ ที่ Facebook m.me/128insurance
 
 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา