EID คืออะไร ทำไมตัวแทนต้องรู้

EID คืออะไร ทำไมตัวแทนต้องรู้ 

EID หรือที่เรียกเต็มๆว่า Emerging Infectious Diseases หมายถึง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่หรือโรคติดเชื้อที่มีอยู่แล้วแต่กลับเพิ่มความถี่หรือขยายพื้นที่การระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันเราสามารถพบเห็นได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมามีโรคจัดว่าเป็น EID ที่เราคุ้นเคยกันดี เช่น โรคอีโบลาที่แพร่ระบาดทางการสัมผัส และโรคไข้หวัดนก โรคเมอร์ โรคโควิด-19 ที่สามารถแพร่ระบาดทางอากาศได้
แล้วถามว่าทำไมตัวแทนประกันสุขภาพต้องรู้?

1️⃣ การประเมินความเสี่ยง


การรู้จัก EID ช่วยให้ตัวแทนประกันสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสำคัญในการกำหนดเบี้ยประกันและการคุ้มครอง

2️⃣ การออกแบบแผนประกัน


ความเข้าใจใน EID ช่วยให้สามารถออกแบบแผนประกันที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อใหม่ๆ และให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม

3️⃣ การให้คำปรึกษาและบริการลูกค้า


ตัวแทนที่มีความรู้เกี่ยวกับ EID สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า เพื่อช่วยป้องกันและรับมือกับโรคติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น
การเข้าใจ EID จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ตัวแทนประกันภัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่ดีกับลูกค้าในยุคที่มีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา