วันโอนเงิน "เราชนะ", "ม33เรารักกัน" รับเพิ่มอีก 2,000 บาท ต่อคน 

เราชนะ,  ม33เรารักกัน ต่ออายุ รับเพิ่มอีก 2,000 บาท ต่อคน 

ครม ประกาศเยียยาว โควิด รอบใหม่ ปี 2021 นี้ โดยโครงการเราชนะ รับเพิ่มไปอีก 2,000 บาท แบ่งจ่าย เป็น สัปดาห์ละ 1,000 บาท จำนวน 2 สัปดาห์ ในส่วนของผู้ประกันตน ประกันสังคม รับ ม.33 เรารักกัน เพิ่มอีก 2,000 บาทเช่นเดียวกัน โครงการคนละครึ่ง รับ 3,000 บาทต่อราย และ เพิ่มโครงการ E-Voucher อีก คนละ 7,000 บาท

 

 

เราชนะ ม33เรารักกัน ต่ออายุ จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท ต่อคน 

 

ที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค.64 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน

 

- โครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

 

- โดยโครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

 

สำหรับ มาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง กรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาท โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่

 

มาตราการเยียวยา เพิ่มเติมมาใหม่ E-Voucher และเพิ่มเงิน บัตรคนจน

 

 

เพิ่มเงิน ค่าครองชีพ ให้ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ กลุ่มเปราะบาง

 

1.มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน โดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.)

และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.)

 

ต่ออายุ โครงการ คนละครึ่ง รับอีก รายละ 3,000 บาท/คน

 

2.มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลาง และรายได้สูงได้แก่ มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคน

 

โครงการ E-Voucher คูปองอิเล็คทรอนิค ซื้อของร้านค้าได้ทั่วไป  7,000 บาท

 

ขณะที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งดี โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า และค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยประชาชนใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐในช่วง ก.ค. - ก.ย.64 ไปใช้จ่ายในเดือน ส.ค. -ธ.ค.64 คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน


ความคืบหน้า 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนละครึ่งเฟส3 เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน

 
กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 31 ล้านคน แบ่งเป็น
 
1.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เฟส 1 และ เฟส 2 จำนวน 15 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะได้รับวงเงินโดยอัตโนมัติ
2.ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 ล้านคน ส่วนวันลงทะเบียนนั้น ทางกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้
 
โครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 จะได้รับวงเงินคนละ 3,000 บาท โดยใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ วันละไม่เกิน 150 บาท จนครบวงเงิน
 
ส่วนโครงการ “เราชนะ” กลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้านคน และโครงการ “ม.33 เรารักกัน” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9.29 ล้านคน รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อัตโนมัติคนละ 2,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มวงเงินเข้าระบบได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่าย 40% ถึง สิงหาคม 64

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 รวม ภาคบริการ ร้านนวด ร้านตัดผม

 

 

กำหนดการโอนเงิน เพิ่ม สำหรับ เราชนะ ม33 เรารักกัน 

เราชนะ
 
-แอปเป๋าตัง โอน 20 พ.ค. และ 27 พ.ค. สัปดาห์ ละ 1,000 บาท
-กลุ่มบัตรคนจน และบัตรประชาชนสมาร์การ์ดโอน 21 พ.ค. และ 28 พ.ค.
 
 
ม33เรารักกัน โอน 24 พ.ค. และ 31 พ.ค.
 
 
ใช้วงเงินได้ถึง 30 มิ.ย.
Top