ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2564

ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2564

กำหนดการ โอนเงิน เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ประจำเดือนกันยายน 2564  ผู้ถือบัตรคนจน อยู่นั้น จะยังคง ได้รับ เงิน เพิ่มเติมสำหรับ ซื้อของ ร้านธงฟ้า ที่ร่วมรายการ อีก 200 บาท และ รายการอื่นๆ  

 

สรุปกำหนดโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กันยายน  2564

 

1.   วันที่ 1 กันยายน 2564  เงินซื้อของ ร้าน ธงฟ้า   200-300 บาท/เดือน 

2.   3 กันยายน 2564  ผู้สูงอายุ ถือ บัตรคนจน รับเงินย้อนหลัง 10 เดือน 500-1000 บาท 

3. วันที่ 15 กันยายน 2564  รูดซื้อสินค้า ร้านธงฟ้า รับเพิ่ม 200 บาท เงินเพิ่ม ตามมาตราการเยียวยา 

4. วันที่ 18 กันยายน 2564 คืนส่วนลด ค่าน้ำ ค่าไฟ

5. วันที่ 22 กันยายน 2564 เงิน ส่วนเพิ่มพิเศษ สำหรับ ผู้พิการ จำนวน 200 บาท เป็นเดือนสุดท้าย

 

วันที่  1 กันยายน 2564 


1. เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 

 • วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับ ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี 
 • วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือนหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000  บาท/ปี

 

 

 

 

 

 

2.เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้ที่มีสิทธิได้ : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ของท่านไปยื่่น จ่าย ค่าบริการ รถสารธารณะ รถเมล์ รถ บขส และ รถไฟฟ้า ได้ โดย มี สิทธิ ใช้ได้ เดือน ละ 500 บาท สำหรับ แต่ละประเภท ดังนี้ 

1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

3. เงินส่วน ลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

 

 

 3 กันยายน 2564  ผู้สูงอายุ ถือ บัตรคนจน รับเงินย้อนหลัง 10 เดือน 500-1000 บาท


รับเงินก้อน พิเศษ สูงสุด 1,000 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินสงเคราะห์จากมติณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

ได้อนุมัติเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยเป็นการจ่ายย้อนหลังให้แก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 4.7 ล้านคน รายละเอียด ดังนี้

 • ปีงบประมาณ 2563 จ่ายเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. อัตรา 100 บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี
 • และอัตรา 50 บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

และ ปีงบประมาณ 2564 เป็นอัตราเช่นเดียวกับปีก่อน จ่ายเดือนเว้นเดือน (6 งวด) เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 2563

 

รับสูงสุด 1,000 บาท

 • ผู้สูงอายุที่รับเงินเดือนละ 200 รับ เดือนละ 50 บาท
 • ผู้สูงอายุบัตรรับเงินเดือนละ 300 รับเดือนละ 100 บาท
 • เงินส่วนนี้จะจ่ายให้ครั้งเดียวให้ในวันที่ 3 ก.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ ตู้ ATM กรุงไทย เตรียมตรวจสอบ

 

 

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามไปยังคอลเซ็นเตอร์02-109-2345  ได้รับคำยืนยันว่าวันที่ 3 ก.ย.นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนได้รับเงินตกเบิกจากการอนุมัติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน และ 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน ซึ่งผู้ถือบัตรบางรายอาจได้รับไม่ถึง 1,000 บาท เนื่องจากการคำนวณตามอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

-วิธีตรวจสอบยอดวงเงิน

 
โทร 02-109-2345
เลือกกด 3 ตามด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน)
กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมาย # กดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย #
ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.
 
 
 

 

วันที่ 15 กันยายน 2564  รูดซื้อสินค้า ร้านธงฟ้า รับเพิ่ม 200 บาท


4.เงินเยียวยาพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้  เงินส่วนนี้ เป็นส่วนที่เพิ่มมาจาก เงิน ข้อที่ ที่ได้กันคนละ 200-300 บาท 

 

 

 • วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

ครม. เพิ่มเงิน บัตรคนจน - กลุ่มเปราะบาง อีก 6 เดือน เริ่ม กรกฏาคม 2564

 

 วันที่ 18 กันยายน  2564


18 กันยายน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะสามารถ กดเงินสด ในส่วน ของการคืนเงินค่า ส่วนลด ค่าน้ำประปา และ ค่าไฟ ได้ โดย หลักการคืนเงิน ของส่วนลด ค่าน้ำประปาและ ค่าไฟ เป็นดังนี้ 

ส่วนลดค่าน้ำประปา 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาทเมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 

วันที่ 22 กันยายน 2564 เบี้ยพิเศษ สำหรับ ผู้พิการ ที่ถือ บัตรคนจน


 

ปกติ เงินเบี้ยพิเศษสำหรับ ผู้ถือบัตรคนพิการ และ ถือบัตรคนจน อยู่ที่ 800 บาท ต่อเดือน แต่ คณะรัฐมนตรี มีมติเพิ่ม เงินช่วยเเหลือ ผู้พิการ อีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท โดยให้มีผล ตั้้งแต่ พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 (เดือนนี้จะเป็นเดือน สุดท้าย ก่อนจะกลับมาเหลือ 800 บาทตามเดิม)

 

ติดตาม ข่าวสารบัตรคนจน 

Top