ยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 และ 40 เริ่ม 1-30 ก.ย. 64

ยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 และ 40 เริ่ม 1-30 ก.ย. 64

สำนักงานประกันสังคม ประกาศ ให้ผู้ประกันตน ใน 29 จังหวัด ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีการล็อคดาว ที่พลาดไมได้รับเงินเยียว ยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 และ 40 เริ่ม 1-30 ก.ย. 64

 

จากการที่รัฐบาล ได้ทำการเยียวยา ผู้ใช้แรงงาน ที่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่การแพร่ระบาดโควิด แบบเสีแดงเข้ม ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้ ให้เงินสนับสนัน เป็นเงินเยียวยา ผ่าน สำนักงานประกันสังคม โดยมีการ มอบเงินเยียวยาไปแล้ว ตั้งแต่ ต้นเดือน สิงหาคม เป็นต้นมา ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับ 2,500 บาท และ ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 จะได้รับ เงินเยียวยา รายละ 5,000 บาท 


สรุป Time Line การโอนเงิน เยียวยา ประกันสังคม 

 

 • 4-6 สิงหาคม   มาตรา 33  13 จังหวัด  รับ 2,500 บาท
 • 20 สิงหาคม   มาตรา 33    16 จังหวัด  รับ 2,500 บาท
 • 23 สิงหาคม  มาตรา 39    13 จังหวัด รับ 5,000 บาท 
 • 24-26 สิงหาคม มาตรา 40  29 จังหวัด รับ 5,000 บาท (เฉพาะส่วนที่ ลงทะเบียน และชำระเงินก่อน 10 สิงหาคม 2564 
 • 27 สิงหาคม   มาตรา 39    16 จังหวัด รับ 5,000 บาท

 

ประกาศ เปิดช่อง ยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา33 มาตรา 39 และ มาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเปิดช่องทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา มาตรา 33 มาตรา 39 , 40 สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขรับเยียวยา ตามมติครม. แต่พลาดสิทธิในรอบแรก(29จังหวัด) สามารถเข้ามาขอทบทวนสิทธิได้ตามช่องทาง ที่ทางประกันสังคมฯจัดไว้ คาดเริ่มขอทบทวนสิทธิได้ในวันที่ 1-30 กันยายน 64

วิธีการ ยื่นทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม

ความคืบหน้ามาตรการ เงินเยียวยา ประกันสังคม 5,000 บาทสำหรับผู้ประกันตน 40 และมาตรา 39 รวมถึงความคืบหน้าของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 รวมทั้งการเตรียมเปิดทบทวนสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม ผ่านทางเว็บไซด์ ของสำนักงานประกันสังคม  www.sso.go.th  โดยจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาให้แต่ ละมาตราได้เข้าไป ทำการ ทบทวนสิทธิ์  แบบออนไลน์ได้ เพื่อความสะดวก ลดการติดต่่อกับเจ้าหน้าท่า ลด การแพร่ระบาดของ เชื่้อไวรัสโควิด-19  

 

อย่างไรก็ตาม บางคน อาจจะต้องไป ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม โดยตรง และ สามารถติดต่อผ่าน 1506 ได้เ่ช่นกัน

 

 การแบ่งกลุ่ม จังหวัด ตามเงื่อนเวลาของ มติ ครม. ที่สั่งล็อคดาวน์ จังหวัดนั้นๆ ทั้ง 29 จังหวัดดังนี้

 • มติวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มี 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

 • มติวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีเพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

 • มติวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีเพิ่มอีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

 

หมายเหตุ 13 จังหวัดแรก มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน 

 

ขอให้ผู้ประกันตน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบของตน

 
แต่อย่างไร ก็ตาม ก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ขอให้ ผู้ประกันตน ที่ไม่ไดัรับสิทธิ เร่งตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ประกันสังคม มาตรา 40 ใครเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ ต้องทำอย่างไร
 
มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่กำหนดให้ได้รับเงินเยียวยาหลายคน เช็กในระบบแล้วกลับพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักคือ ชื่อหรือนามสกุล หรือชื่อและหรือนามสกุล ในระบบผู้ประกันตนมีตัวสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชน เพราะผู้ประกันตนอาจมีการเปลี่ยนชื่อภายหลัง หรือตอนสมัครมีการสะกดผิด เป็นต้น
 

จุดที่ต้องสังเกตุ ในฐานข้อมูล ต้องถูกต้อง

 • ชื่อ นามสกุกล ต้อง สะกดถูกต้อง ตามบัตรประชาชน มีการเปลียน ชื่อ แล้วยังไม่ได้ แก้ไข ข้อมูลกับ ประกันสังคมหรือไม่
 • เลขบัตรประชาชน
 • ที่อยู่ ที่แจ้งกับประกันสังคม

ส่วนนายจ้าง และ ผู้ประกันต มาตรา 39 สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ตุลาคม 2564

นายจ้าง ลูกจ้าง ม33 ยื่นทบทวนสิทธิ์ ภายใน 1 ตุลาคม

 

 

ส่วน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ตรวจสอบ เรื่อง การ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ของท่านว่าได้ผูกหรือยัง ผูกกับที่ไหนไว้ ซึ่งสำนักงารประกันสังคมจะโอนเงิน เยียยวให้กับผู้ประกันตน ทุกมาตรา ผ่านทางช่องทาง พร้อมเพย์ ที่ผุกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ดังนั้นแล้ว ท่านต้องดำเนินการ ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย โดยสามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการเช็ค ว่าเราผูกพร้อมเพย์ ไว้กับธนาคารไหนหรือยัง ง่ายๆ ด้วย การใช้ แอปเป๋าตัง เทคนิคการใช้ แอปฯ เป๋าตัง ในการ ตรวจสอบการผูก พร้อมเพย์ เราต้องดูว่า บัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์นั้น เป็น บัญชีที่ยัง เปิดใช้งานอยู่ปกติ ไม่ใช่บัญชีที่ปิดไปแล้ว

 

และถ้ายังไม่ ได้ผูกวิธีการ  ผูก พร้อมเพย์ Promptpay กับ เลขบัตรประชาชน

Top