แปลเพลง Immortals (เพลงหนัง "Big Hero 6") : Fall Out Boy

แปลผลงานเพลใหม่ของ Fall Out Boy เป็นเพลงประกอบภาพยนต์เรื่อง Big Hero 6 ในบทเพลง อมตะ : Immortals เหมือนว่า รักของเราจะเป็นอมตะตลอดไป..

 

They say we are what we are
But we don't have to be
I'm glad to hate you but I do it in the best way
I'll be the watcher of the eternal flame
I'll be the guard dog of all your fever dreams

พวกเขาบอกว่าเราเป็นสิ่งที่เราเป็น
แต่เราจำเป็นต้องเป็น
ฉันดีใจที่เกลียดคุณ แต่ ฉันทำมันในวิธีที่ดีที่สุด
ฉันจะเฝ้าดูเปลวไฟชัวนิรันดร์
ฉันจะเป็นสนุกเฝ้ายามคอยดูความฝันอันป่วยไข้ของคุณ

I am the sand in the bottom half of the hourglass (Glass, glass)
I'll try to picture me without you but I can't
'Cause we could be immortals, immortals
Just not for long, for long

ฉันคือทรายในครึ่งล่างของขวดนาฬิกาทราย แก้ว แก้ว
ฉันจะพยายามนึกถึงภาพฉันที่ปราศจากคุณ แต่ฉันก็ไม่สามารถ
เพราะว่า เราอาจจะเป็นอมตะ,อมตะ
เพียงไม่นาน


If we meet forever now, pull the blackout curtains down
Just not for long, for long
We could be immor immortals, immor immortals
Immor immortals, immor immortals

ถ้าเราเจอกันตลอดไปจากนี้ ถึงผ้าม่านทึบลง
เพียงไม่นาน เราจะเป็นอมตะ

(Immortals) Sometimes the only payoff for having any faith
Is when it's tested again and again everyday
I'm still comparing your past to my future
It might be over, but they're not sutures

(อมตะ) บางครั้ง ผลตอบแทนจากความเชื่อใดๆ มันคือการทดสอบ อีกครั้ง และ อีกครั้ง ทุกๆวัน
ฉันยังคงเปรียบเทียบอดีตของคุณ กับอนาคตของฉัน
มันคงจะจบ แต่ พวกเขาไม่ประสานรวมกัน

 

I am the sand in the bottom half of the hourglass (Glass, glass)
I'll try to picture me without you but I can't
'Cause we could be immortals, immortals
Just not for long, for long

ฉันคือทรายในครึ่งล่างของขวดนาฬิกาทราย แก้ว แก้ว
ฉันจะพยายามนึกถึงภาพฉันที่ปราศจากคุณ แต่ฉันก็ไม่สามารถ
เพราะว่า เราอาจจะเป็นอมตะ,อมตะ
เพียงไม่นาน


If we meet forever now, pull the blackout curtains down
Just not for long, for long
We could be immor immortals, immor immortals
(Immortals)

And if we meet forever now, pull the blackout curtains down
We could be immortals, immortals
Just not for long, for long
We could be immor immortals, immor immortals
Immor immortals, immor immortals

Immortals

ถ้าเราเจอกันตลอดไปจากนี้ ถึงผ้าม่านทึบลง
เพียงไม่นาน เราจะเป็นอมตะ

Songwriters 
Stump, Patrick / Hurley, Andy / Trohman, Joe / Wentz, Pete

เพลงเต็ม ๆ ของ Immorat เพลงประกอบภาพยนต์ แอนิเมชั่น เรื่องใหม่ Big Hero 6