ไข้เลือดออกเป็นอันตรายร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตได้ และยังทำให้มีค่ารักษาพยาบาลที่สูงอย่างมาก ถ้าเป็นห่วงคนในครอบครัวทำประกันคุ้มครองความเสี่ยงจากโรคร้ายเอาไว้ ยาที่ต้องเจ็บป่วยจะได้มีค่าใช้จ่าย มาช่วยบรรเทาสถานการณ์ 

 

 

 

 

 

Pin It