รวมเบอร์โทร ติดต่อ ฉุกเฉิน ของทุกธนาคาร และสถาบันการเงิน

ทางธนาคาร แห่งประเทศไทย ได้ รวบรวมเบอร์ โทรติดต่อ ฉุกเฉิน สำหรับ สถาบันการเงิน ในประเทศไทย พร้อม ลิงค์เว็บไซด์ อย่างเป็นทางการ ของ สถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ ของผู้ใช้บริการ

 

1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   http://www.bangkokbank.com
1333 / 0 2645 5555
ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.krungthai.com
0 2111 1111
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   http://www.krungsri.com
1572
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.kasikornbank.com
0 2888 8888

ธ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

   http://www.kkpfg.com  

0 2165 5555
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.cimbthai.com
0 2626 7777
ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.tmbbank.com
1558
ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
   http://www.tisco.co.th
0 2080 6000, 0 2633 6000
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   http://www.scb.co.th
0 2777 7777
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
   http://www.thanachartbank.co.th
1770
ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
   http://www.uob.co.th
0 2285 1555
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
   http://www.lhbank.co.th
1327, 0 2359 0000
ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   https://www.sc.com/th/
0 2724 4000
ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   http://www.icbcthai.com
0 2629 5588

2. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
   http://www.tcrbank.com
0 2203 6500, 0 2697 5454

3. ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   https://overseasweb.megabank.com.tw/osib/
0 2259 2000
ธ. แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   http://www.bankofchina.com/th/th/
0 2286 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520
ธ. เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   http://www.anz.com/thailand
0 2263 9756

4. สาขาธนาคารต่างประเทศ

ธ. ดอยซ์แบงก์
    http://www.db.com/thailand
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
   http://www.citibank.co.th
1588
​ธ. มิซูโฮ จำกัด
    http://www.mizuhobank.com/thailand/index.html
0 2002 0222
ธ. เจพีมอร์แกน เชส
   http://www.th.jpmorgan.com
0 2684 2000

5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
   http://www.smebank.co.th
1357
ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   http://www.baac.or.th
0 2555 0555
ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
   http://www.exim.go.th
0 2271 2929
ธ. ออมสิน
   http://www.gsb.or.th
1115
ธ. อาคารสงเคราะห์
   http://www.ghbank.co.th
0 2645 9000
ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย
   http://www.ibank.co.th/
1302
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
   http://www.smc.or.th/
0 2018 3636
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
   http://www.tcg.or.th
0 2890 9999

6. Non Bank

บ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
   http://www.ktbleasing.co.th
0 2299 3888
บ. แคปปิตอล โอเค จำกัด
   http://www.capitalok.com
0 2515 3200
บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
   http://www.jmtnetwork.co.th/
0 2308 9999
บ. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
   https://www.centralthe1card.com/product/the1loan
0 2627 4999
บ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.singerthai.co.th
0 2352 4777
บ. ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
   http://www.citiadvance.co.th
0 2788 2788
บ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
   http://www.tlt.co.th
0 2660 5555
บ. เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
   https://www.tescolotusmoney.com/
1712
บ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
   http://www.buyatsiam.com
0 2777 7777
บ. ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
   http://www.tcapital.co.th/
0 2744 2222
บ. บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.ktc.co.th
0 2123 5000
บ. บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
    http://www.krungsricard.com
 

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

0 2296 5566
   - ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
0 2627 4788

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

0 2646 3000

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม

0 2646 3555

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด

0 2646 3333
บ. พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
   http://www.promise.co.th
1751
บ. เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
   http://www.muangthaileasing.co.th
0 2880 1033
บ. วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
   http://www.vcash.co.th
0 2645 0555
บ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด
    https://www.saksiam.com/th/home
0 5544 0372
บ. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
   http://www.americanexpress.co.th
0 2273 5544
บ. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
   http://www.firstchoice.co.th/GEMFC/home/
0 2627 8000
บ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
   http://www.KrungsriAuto.com
0 2740 7400
บ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   http://www.aeon.co.th
 

-  กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง

0 2665 0123

 -  ภาคเหนือ

0 5311 3123

 -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4369 9123

 -  ภาคใต้

0 7427 1000
บ. อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
   http://www.easybuy.co.th
0 2695 0000
บ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
   http://www.ask.co.th
0 2679 6226
บ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
   http://www.sgf.co.th
0 2619 1100

7. เครดิตบูโร

บ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
     https://www.ncb.co.th/

0 2643 1250

 

Credit ที่มา จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Pin It