แปลบทเพลง "Gold" :ผลงานเพลงใหม่ของ Imagine Dragons จากอัลบั้ม Smoke + Mirrors บทเพลง Gold ว่าด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ความปรารถนา ของมนุษย์ที่อยากจะสัมผัส ทุกอย่างแล้วเป็นทอง แต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนว่าจะไม่เหลืออะไรเลย

 

[Imagine Dragons]

Fast comes the blessing of all that you dreamed
But then comes the curses of diamonds and rings
Only at first did it have its appeal
But now you can’t tell the false from the real

รีบเลย รีบเข้ามาไวๆ มารับพรจากสิ่งที่คุณฝันไว้
แต่จากนั้น ก็จะเป็นคำสาบของเพชร และแหวน
เพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้น ไม่มีการอุทธรณ์
แต่ ตอนนี้คุณไม่สามารถแยกเรื่องเท็จ จากเรื่องจริง

 


Who can you trust?
Who can you trust?

ใครที่คุณไว้ใจ
ใครที่คุณไว้ใจ

When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold, gold
Everything, everything, everything you touch turns to gold, gold
Gold
Gold
Gold
Gold

เมื่อทุกๆสิ่ง ทุกๆสิ่ง ทุๆสิ่งที่คุณสัมผัส กลายเป็นทอง,ทอง,ทอง
เมื่อทุกๆสิ่ง ทุกๆสิ่ง ทุๆสิ่งที่คุณสัมผัส กลายเป็นทอง,ทอง,ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

Statues and empires are all at your hands
Water to wine and the finest of sands
When all that you have’s turnin’ stale and it’s cold
Oh, you no longer fear when your heart’s turned to gold

รูปปั้นและอณาจักรทั้งหมดตกอยู่ในมือคุณ
น้ำกลายเป็นไวน์ และ หาดทรายที่ดีที่สุด
เมือทั้งหมดที่คุณมี เปลี่ยนกลายเป็นสิ่ง ผุกร่อน และเย็นเยือก

Who can you trust?
Who can you trust?

ใครที่คุณไว้ใจ?
ใครที่คุณไว้ใจ?

When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold, gold
Everything, everything, everything you touch turns to gold, gold
Gold
Gold
Gold
Gold

เมื่อทุกๆสิ่ง ทุกๆสิ่ง ทุๆสิ่งที่คุณสัมผัส กลายเป็นทอง,ทอง,ทอง
เมื่อทุกๆสิ่ง ทุกๆสิ่ง ทุๆสิ่งที่คุณสัมผัส กลายเป็นทอง,ทอง,ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง


I’m dying to feel again
Oh, anything at all
But, oh, I feel nothing, nothing, nothing,
Nothing

ฉันปรารถนา ที่จะรู้สึกเช่นนั้นอีกครั้ง
โอ้ใช่แล้ว ทั้งหมดนั่นเลย
แต่ โอ้ ฉันรู้สึกว่า ไม่มีสิ่งใด ฉันไม่รู้สึกถึงอะไรทั้งนั้น ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่

When everything, everything
Everything you touch turns to gold, gold, gold
Everything, everything
Everything you touch turns to gold, gold
Gold
Gold
Gold
Gold

มื่อทุกๆสิ่ง ทุกๆสิ่ง ทุๆสิ่งที่คุณสัมผัส กลายเป็นทอง,ทอง,ทอง
เมื่อทุกๆสิ่ง ทุกๆสิ่ง ทุๆสิ่งที่คุณสัมผัส กลายเป็นทอง,ทอง,ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

Pin It