แปลเพลง Make it Rain :Ed Sheeran เพลงประกอบซี่รี่เรื่อง Sons of Anarchy  เนื้อเพลง Make It Rain จะพูดถึงบาป และการลงโทษ เหมือน ดวงไฟจากฟากฟ้า ที่เขาสามารถทนได้ แค่รู้สึกเหมือนมันเป็นดังสายฝนที่ตกลงมา และสุดท้ายพวกเขาต้องรู้จักปล่อยวางเพื่อยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

 

 


When the sins of my father
Weigh down in my soul
And the pain of my mother
Will not let me go
Well I know there can come fire from the sky

เมื่อบาปของบิดาของผม เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของผมต้องแบกรับไว้
และความเจ็บปวดของมารดาของผม จะไม่ยอมปล่อยให้ผมรอดไป
ใช่ผมรู้ดีว่าที่นี่สามารถมีไฟหล่นลงมาจากฟากฟ้า

To purify pure as the canes
Even though
I know this fire brings me pain
Even so
And just the same

เพื่อเป็นไม้เท้าชำระล้างความบริสุทธิ์
แม้ว่า
ผมรู้ว่าไฟนำมาซึ่งความเจ็บปวด
แต่กระนั้น และ เพียงแค่เหมือนกับว่า

Make it rain
Make it rain down low
Just make it rain
Make it rain
Make it rain
Make it rain down low
Just make it rain
Make it rain

ทำให้ฝนตก
ทำให้ฝนตกลงมาสู่พื้น
แค่ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมาสู่พื้น
แค่ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมา


And the seed needs the water
Before it grows out of the ground
But it just keeps on getting hotter
And the hunger more profound
Well I know there can come tears from their eyes

และเมล็ดพืช ต้องการน้ำ
ก่อนที่มันจะเติบโต แตกออกมาจากพื้นดิน
แต่มันช่วยในการได้รับความร้อนมากขึ้น
และกระหายหิวมากขึ้น
ใช่ผมรู้ว่ามีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของพวกเขา

But they may as well be in vain
Even though
I know these tears bring me pain
Even so
And just the same

แต่ที่พวกเขาทำมันชั่งไร้ผล
แม้ว่า
ผมรู้ว่าน้ำตาเหล่านี้ มันทำให้ผมเจ็บปวด
แต่กระนั้น
และแค่เหมือนว่า

Make it rain
Make it rain down low
Just make it rain
Make it rain
Make it rain
Make it rain down low
Just make it rain
Make it rain

ทำให้ฝนตก
ทำให้ฝนตกลงมาสู่พื้น
แค่ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมาสู่พื้น
แค่ทำให้ฝนตกลงมา
ทำให้ฝนตกลงมา

Make it rain (x8)

And the seas are full of water
That stop by the shore
Just like the riches of grandeur
That never reach the port

และทะเลเต็มไปด้วยน้ำ
ซึ่งหยุดลงที่ริมฝั่ง
แค่เหมือนความมั่งคั่งของความยิ่งใหญ่
ซึ่งไม่เคยถึงฝั่ง


So let the claps fill with thunderous applause
And let thy death be the veins
And fill the sky
With all that they can drop
When it's time
To make a change

ดังนั้นแล้วขอปรบมือด้วยเสียงดังสนั่น
และปล่อยความตาย เส้นเลือดดำของพระองค์ เต็มท้องฟ้า
ด้วยทั้งหมดที่พวกเขาต้องวางลง
เมื่อมันถึงเวลาที่ต้องเปลียนแปลง

Pin It