แปลเนื้อเพลง Remind me : Conrad Sewell ในชีวิตคนทุกคน มักจะมีใครสักคนที่เราไว้ใช้ เชื่อใจ อย่างสนิทใจเป็นที่สุด เวลาเราเจอเรื่องร้าย เราจะนึกถึงคนนี้ เวลาเราได้รับสิ่งที่น่าชื่นชมเราก็จะนึกถึงแต่เขาคนนั้นเป็นคนแรก เขาจะเป็นคนที่ดึงเรากลับมา สู่สติ และหนทางแห่งความหาญ  Remind Me หมายถึง สะกิดเตือนใจฉันบ้างนะ เวลาที่ฉันหลงทาง

คลิปเนื้อเพลง Remind Me : Conrad Sewell

 

Please lay a little longer
Weight is on my shoulders, holding me down
Some days, it can't get much darker
Feel it more than ever

โปรดอยู่ต่อให้นานอีกหน่อยได้ไหม
ทิ้งตัวลงมาบนไหล่ฉัน ดึงฉันลงไป
บางวัน มันจะไม่มืดสักเท่าไร
เมื่อคุณไม่อยู่เคียงข้างเหมือน มันกับรู้สึกเหมือนมืดยิ่งกว่าปกติ


When you're not around
When I think about love, you are right beside me
I think about us, you will always find me
When my heart is lost, I know that you'll guide me

เมื่อคุณไม่ได้อยู่ข้างๆ
เมื่อฉันคิดถึงความรัก คุณเป็นเหมือนแสงสว่างข้างกายฉัน
ฉันคิดเกี่ยวกับเรา คุณจะตามหาฉันเสมอ
ฉันรู้ว่าคุณจะนำทางฉัน เมื่อหัวใจของฉันหลงทาง

I think about all the little things that still remind me
These days, reflection's like a stranger
You are so much braver, braver than me
Ohh save me, save me from my demons

ฉันคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งเล็กๆ ที่ยังคงเตือนใจฉัน
วันเหล่านี้ สะท้อนกลับมาเหมือนคนแปลกหน้า
คุณช่างกล้าหาญ กล้าหาญกว่าฉัน
โอ้ โปรด ช่วยฉันด้วยเถิด ช่วยฉันจากปีศาจ

Teach me to defeat them
And leave me at peace
When I think about love, you are right beside me
When I think about us, you will always find me
When my heart is lost, I know that you'll guide me

สอนฉันให้กำจัดพวกมัน
และปลดปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบสุข
เมื่อฉันคิดถึงความรัก คุณเป็นเหมือนแสงสว่างข้างกายฉัน
ฉันคิดเกี่ยวกับเรา คุณจะตามหาฉันเสมอ
ฉันรู้ว่าคุณจะนำทางฉัน เมื่อหัวใจของฉันหลงทาง

I think about all the little things that still remind me
When I'm living like there's nothing left to lose
When I turn my back on everything I knew
When I settle for the silence in the room

ฉันคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งเล็กๆ ที่ยังคงเตือนใจฉัน
เมือฉันมีชีวิตอยู่เหมือน ไม่มีสิ่งใด ต้องจากไป
เมื่อฉันย้อนกลับไปดูทุกๆสิ่งที่ฉันรู้จัก
เมื่อฉันนั่งเงียบๆเพียงลำพังในห้อง


Ohh remind me
Remind me
Remind me
Remind me of you
So think about love, and you're right beside me
I think about us, I know that you'll find me
When my heart gets lost, I know that you'll guide me
I think about all the little things that still remind me
I think about all the little things that still remind me
All my life
You'll remind me

Pin It