Passive income

หนทางในการสร้างรายได้ แบบ Passive Income สำหรับ ลูกจ้า มนุษย์เงินเดือน  แนะนำช่องทางการปลดหนี้ การหารายได้เพิ่ม เพื่อช่วยให้ คนมีหนี้ ได้ปลดหนี้ไวขึ้น โดยไม่ต้องออกจากงานประจำ 

พร้อมทั้งแนะนำแหล่งเงินทุน 

เปลียน ทะเบียนรถ เป็นเงินสด  ด้วยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หลากหลายยี่ห้อ 

สินเชื่อ บัตรเครดิต 

 

การทำ Research ทางการตลาด

Research ต้องมีกลุ่มเป้าใหม่ที่ชัดเจน 24/11/18

Marketing research process เพื่อทำวิจัย IS

 • Stage 1 problem definition
 • Stage 2 Research design developed
 • Stage 3 Data collection
 • Stage 4 data analysis
 • Stage 5 report presentation

การทำวิจัย

 • ต้องหาหัวข้อที่เกี่ยวกับเรา จะทำให้ง่ายขึ้น
 • กำหนดวัตถุประสงค์

ตอบให้ได้ 3 ข้อ ก่อนทำวิจัย

 • ทำจริงไหม
 • รู้จริงไหม
 • รักจริงไหม

Plan of the research

 • Quantitative research
 • Qualitative research

Data Source

 1. Primary data ข้อมูลที่เราเก็บสะสมมาเอง
 2. Secondary data ข้อมูลที่คนอื่นเก็บมา เช่นงานวิจัย,สถิติต่างๆ หรือ หนังสือ

Data collection Methods used in Marketing research

 • Focus group
 • Telephone surveys
 • Mail survey
 • Personal (in-depth) interviews
 • Mall intercepts
 • Internet surveys
 • Observation

Sampling Plan

 • Sampling unit
 • Sampling size
 • Sampling procudure
 • Data analysis
Add a comment

13 อาชีพที่เสี่ยงตกงาน

โลกแห่งเทคโนโลยี่ ที่กำลังบุกกระหน่ำเข้ามาทำให้ ธุรกิจมากมายกำลังถูก Disrupt หรือถูกยุบสลายลงไป อย่างเช่น ธุรกิจ ฟิลม ถ่ายรูป และ อื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง แรงงาน ในหลากหลายสาขาอาชีพ ก็กำลังมีความเสี่ยง โรงรานผลิตจำนวนมากกำลังลดคนพยายามนำเทคโนโลยี และหุ่นยนต์ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น   แม้กระทั้ง พนักงานธนาคาร ก็จะค่อยๆถูกลดบทบาทหน้าที่ลง ปี 2019 ธนาคารหลายแห่ง ประกาศ ยุบสาขา ในหลากหลายพื้นที่   ซึ่งพวกเราหลายคนต้องรู้จักปรับตัว หาช่องทางออกจาก Comfort Zone ก่อนที่จะไม่เหลือ Comfort Zone ให้เราอีกต่อไป 

Add a comment

ตัวอย่างการวิเคราะห์ STP : HMPRO

HomePro

ประกอบธุรกิจ ด้านของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน

Segmentation

เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) เน้นหัวเมืองใหญ่ กรุงเทพ และปริมณฑล และตามอำเภอเมืองในจังหวัดใหญ่ๆ

ความหนาแน่นของประชากร : เขตใจกลางเมือง

ประชากรศาสตร์ เน้น ผู้บริโภค กลุ่มที่มีรายได้ระดับกลาง ถึงสูง ที่มีรายได้ และกำลังซื้อบ้านใหม่ ทั้งเพศชายและหญิง

ด้านจิตวิทยา

ชั้นของสังคม : เน้น ด้าน กลุ่มชนชนกลาง และสูง เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความมั่นใจในตัวเองสูง

ค่านิยม     : ชอบความทันสมัย , เน้น บริการเป็นเลิศ , ต้องการภาพลักษณ์ที่ดี

พฤติกรรม :  

แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อ มีตั้งแต่ ซื้ออย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ,เดือนละครั้ง หรือ นานกว่านั้น

Targeting

Mass Market : โฮมโปร เป็นบริษัท ขนาดใหญ่ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายระดับ โดยแบ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ปานกลาง ถึง สูง ที่ต้องการ ความทันสมัย ,ต้องการภาพลักษณ์ที่ดี ,และกลุ่มเป้าหมายที่กำลังซื้อบ้านใหม่

Positioning จุดยืนของแบรนด์ โฮมโปร

Emotional : โฮมโปรเน้นการบริการที่ประทับใจ มีพนักงานขายมากมาย ยืนตามจุดต่างๆ กล่าวทักทายลูกค้าตลอดเวลา และสินค้าแปลกใหม่ มีความทันสมัย

Functional : สินค้าหลากหลายตอบสนองทุกความต้องการของผู้ซื้อ และมีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆ

เน้นความเป็นแบรนด์ ของผู้มีรายได้ปานกลาง ขึ้นไป และเน้นภาพลักษณ์ของความทันสมัย

 

งานส่ง อาจารย์ ปริญญาโท

Add a comment

การวิเคราะห์ STP มาม่า

การตลาดเป็นการปฏิบัติทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการทำให้สินค้าและบริการผ่านจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค Marketing Concept : แนวความคิดทางการตลาด เป็นการมองภาพของการตลาดทั้งในแง่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยยึดหลักที่ว่าบริษัทมีผลกำไร ขณะเดียวกันผู้ใช้ ก็ไดรับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการด้วย โดยเครื่องมือหลักที่ใช้ในการทำการตลาดก็คือ ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix 

ทฤษฏีการแบ่งกลุ่มการตลาด หรือ STP Marketing คือสิ่งที่ให้การทำธุรกิจของคุณมีความชัดเจน คาดคะเนให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเพื่อสร้างความชัดเจนให้ธุรกิจ  กำหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดก็ต้องชัดเจนว่าทำแล้วโดนใจใคร 

          S- Segmentation : คือ การแบ่งส่วนตลาด โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายหรือ ลูกค้าในอนาคต เป็นกลุ่มย่อย ตามหลักประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และ พฤติกรรม

          T-Targeting : คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือ เลือกลูกค้าที่จะทำการตลาดด้วย

          P-Positioning  คือ เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้จะมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ง

 

การวิเคราะห์ STP มาม่า

Segment

 • แบ่ง กลุ่มผู้บริโภค แบ่งตามรายได้สูง รายได้ระดับกลางและกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ
 • แบ่งกลุ่มผู้บริโภค ออกไปตามความชอบของรสชาติ ที่หลากหลาย เช่น รสต้มยำ ที่เน้น กลุ่มคนชอบรสจัดจ้าน
 • แบ่งกลุ่มผู้บริโภค ตามช่วงอายุ โดย กลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดเป็นกลุ่ม วัยรุ่น
 •  

Target Group

 • กลุ่มเป้าหมาย ของ บะหมี่กึงสำเร็จรูป มาม่าจะเป็น กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก
 • กลุ่มคนทำงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว

Position

Add a comment

ตัวอย่างการวิเคราะ SWOT ของ HMPRO

HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 82 สาขา ทั่วประเทศเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกเน้น ของตกแต่งบ้าน ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารบ้านเรือน ในลักษณะของ Home Center แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ Homepro และ Mega Home แบ่งธุรกิจออกเป็น 5 หมวดหมู่

 1. ห้องน้ำและสุขภัณฑ์
 2. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน
 3. เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. อุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟ
 5. เครื่องนอนและสินค้าตกแต่ง

จากข้อมูลบนหน้าเว็บไซด์ ของ Home Pro ปี 2018 HomePro มีสาขาในประเทศไทย 88 สาขา และ มี Mega Home อีก 12 สาขา มีสาขาในมาเลยเซีย อีก 6 สาขา

สถานะทางการเงิน

ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง

กำไรสุทธิ เติบโตอย่างมั่นคง

 

การวิเคราะห์ ตามหลัก SWOT

 

Strength

Weakness

  • มีสาขาที่มากและครอบคลุม กว่า 88 สาขา
  • บุคลากร มีความรู้ความสามารถ
  • สินค้ามีคุณภาพ สูง และมีความหลากหลาย
  • มีบริการติดตั้ง และซ่อมแซม ให้ถึงบ้าน
  • มีบริการที่ทันสมัยและครบวงจร
  • สินค้าส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด
  • การเปิดสาขาในไทยที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้การขยายสาขาใหม่ทำได้ ช้าลง
  • ใช้พนักงานขายปริมาณมาก

Opportunity

THREAT

  • ผู้บริโภคทั้งไทยและอาเซียน หันมาสนใจ
   การตกแต่งบ้าน มากขึ้น
  • โครงการรถไฟฟ้า กำลังขยายตัวทำให้มีคอนโด
   และที่อยู่อาศัย ต่างๆ เริ่มผุดขึ้นในเขตรอบรถไฟฟ้า
   ทำให้การซื้อ ที่พักอาศัยแห่งใหม่ใกล้รถไฟฟ้ามีมากขึ้น
   เป็นการเติบโตของคนเมือง
  • เริ่มเปิด ร้านค้าของตกแต่งบ้าน ขนาดเล็ก
  • ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ เติบโตต่อเนื่องสวนกระแสเศรษฐกิจ
   • เศรษฐกิจ ไม่ค่อยดี กำลังซื้อน้อยลง
   • รัฐบาลกำลังมีการคุมเข้มเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
   • คู่แข่งในตลาดมีมาก และราคาถูกกว่า
Add a comment

ตัวอย่างการวิเคราะ 7P ทางการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 7P คือ

 1. Product - สินค้า หรือบริการ โดยพิจารณาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. Price - ความเหมาะสมของราคา กับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่นๆ
 3. Place - สถานที่จัดจำหน่าย หรือช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกค้า
 4. Promotion - การส่งเสริมการขาย ที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
 5. People - ความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลกร
 6. Physical Evidence - สิ่งที่ปรากฎต่อสายตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น
 7. Process - กระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินค้า

 

ขอวิเคราะห์การทำการตลาดของ เครื่องดืมชูกำลัง คาราบาวแดง.. โดยอาศัยหลัก 7P

 

 1. Product : เป็นเครื่องดื่มชูกำลัง ที่จับกลุ่มลูกค้า ผู้ใช้แรงงาน รายได้ ระดับล่างถึงปานกลาง เน้นไปที่เพศชาย
 2. Price : คาราบาวแดง ใช้กลยุทธ์ การตั้งราคาให้เท่ากับคู่แข่งขันหรือการตั้งราคาเพื่อเผชิญกับการแข่งขัน  
 3. Promotion : เป็นสิ่งที่ คาราบาว แดง ใช้อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการสร้างจุดขายของผู้ก่อตั้ง คือนาย ยืนยง โอภากุล นักร้องนำวงคาราบาว เข้าสู่ตลาดในปี 2545 ชูสโลแกน "เชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่" เป็นการใช้จุดขาย เรื่องของตำนานเพลงเพื่อชีวิตมาชูโรง จนประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังมีการทำการตลาด Sexy Marketing ที่นำพริตตี้สาวสวยไปเปิด บู๊ท ตามตลาด และกระจายไปตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทย ตามต่อด้วยกลยุทธ์ Sport Marketing ที่ไปเป็น ผู้สนับสนุน ทีมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอย่างทีม เรดดิ้ง และเชลซี เป็นต้น      

   

จากนั้นก็ขยับตัวครั้งใหญ่เป็น Title Sponsor ให้แก่ฟุตบอลถ้วยลีค คัพของอังกฤษ ด้วยการใช้เงินมูลค่า 18 ล้านปอนด์เปลี่ยนเป็นชื่อ “คาราบาวคัพ” โดยสัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี (2017 – 2020)

แม้ดีลนี้เป้าหมายคือตลาดในประเทศอังกฤษ โดยหวังยอดขายคาราบาวแดงถึง 40 ล้านกระป๋องในปี 2018 แต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าก็มี Impact มาสู่ตลาดในเมืองไทย เพราะคนไทยจำนวนมากก็ชื่นชอบฟุตบอลอังกฤษ

 1. Place ช่องทางการจัดจำหน่าย ของสินค้า ของคาราบาวแดง กระจายไปทุกพื้นที่ ผ่านทุกช่องทาง แบ่งออกได้ดังนี้


4.1 ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม คือผ่านตัวแทนจำหน่าย และส่งไปยัง ร้านค้าส่ง ทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อไปยังร้านค้าปลีก

4.2 อีกช่องทางคือ จากบริษัท ส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า และส่งต่อไปยังร้านค้าปลีกตามชุมชน

4.3 ส่งผ่านร้านค้าแบบสมัยใหม่ เช่นร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นต้น

 1. People : มีการอบรมและสร้างทีม เซล ที่เรียกว่า สาวบาวแดง ทำให้สาวบาวแดง เปรียบเหมือนเป็นตัวแทนของสินค้า ซึ้งมี สาวบาวแดง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นทั้ง Sale force และเป็นนักการตลาด
 2. Physical Evidence รูปหัวกะโหลก ควายเป็น โลโก หลักที่สร้างความจดจำอันสำคัญของตัวสินค้า
 3. Process : คือการส่ง สาวบาวแดงไปทำการตลาดต่อเนื่องทั่วประเทศ เป็นการสร้างความประทับใจหลักในตัวสินค้า และกระตุ้นให้เกิด ความภักดีในตัวสินค้า

หมายเหตุ 

 

งานส่งอาจารย์ ในระดับ ปริญญาโทครับ  แค่แชร์ให้อ่านกัน อย่ายึดติดว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกต้อง 100% นะครับ 

Add a comment

7 เทคนิคฝึกการอ่าน ภาษาอังกฤษ

7 เทคนิคฝึกการอ่าน ภาษาอังกฤษ

 1. Read out loud
  1. ได้ประโยชน์จากการฝึกด้วยใช้สายตาในการอ่านและการฝึกฟัง และคิดเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องแปล
  2. พัฒนาเรื่องการออกเสียง
 2. Read Various topic
  1. อ่านไห้ได้หลากหลายหัวข้อที่สุดเท่าที่จะทำได้
  2. มันจะทำให้คุณไม่รู้สึกเบือ
  3. คุณจะได้ เรียนรู้เชื่อมโยงคำศัพท์ของแต่ละหัวข้อ
 3. Read New Words
  1. เมื่ออ่านแล้วเจอคำใหม่ ต้องพยายามฝึกออกเสียง
  2. ฝึกใช้ สัก 5-6 ครั้ง นำไปใช้ในการพูด และการเขียน
  3. จะทำให้คุณมั่นใจในการใช้งานคำเหล่านั้น
 4. Read often (daily)
  1. อ่านให้บ่อย ที่สุดเท่าที่จะทำได้
  2. คุณจะเริ่มเข้าใจ คนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมากขึ้นว่าพวกเขาใช้ภาษากันอย่างไร
  3. คุณจะอ่านได้เร็วขึ้นและเข้าใจมันมากขึ้น
 5. Read with a Friend
 6. Read Three Times
 7. Read your level
Add a comment

การสร้างรายได้ 2 ล้าน ภายใน 17 เดือน ของ ทิพย์วิจิตร 

? Look back การสร้างรายได้ 2 ล้าน ภายใน 17 เดือน ของ ทิพย์วิจิตร 
ต้องบอกเลยว่า ธุรกิจ นี้ มีผู้ประสบความสำเร็จแล้วมากมาย ทีมงานทิพย์วิจิตร เป็นอีกหนึ่ง ทีมของ บริษัท ศรีกรุงโบรกเกอร์ ที่สามารถทำรายได้ ได้มากกว่า 2 ล้านบาท ภายใน 17 เดือน ด้วยการสร้างทีมงาน ขายประกันภัย รถยนต์
 
หากสนใจรายละเอียดคลิกไปตาม ลิงค์ ด้านล่างได้เลย
 
 
 
 
? <p>ย้อนดูสถิติยอดขาย และรายได้ของหจก.ทิพย์วิจิตร นักธุรกิจที่มีรายได้สูงที่สุดของศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่สามารถสร้างรายได้ 2 ล้าน  ภายใน 17 เดือน</p>
 
 
? ร่วมธุรกิจกับทีมงานอันดับ 1 ของบริษัท ดูเพิ่มเติม? https://www.srikrungexpo.com/g565m29870
________________________
✅ สอนขายประกันรถยนต์ฟรี รายได้ดี Tel : 0929021099
✅ Lind id : thongmarine?http://line.me/ti/p/~thongmarine
✅ ดาวน์โหลดใบสมัคร https://20insure.com/app029870
 
ซื้อประกันภัยออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ที่ https://insure.724.co.th/u/AM00173350
 
 
#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #รายได้เป็นแสนต่อเดือน #ทิพย์วิจิตร #srikrungexpo #รวยได้ด้วยการขายประกัน
Add a comment

ลงทุน 200 บาท ได้ประกันอุบัตเหตุ 1 แสน แถมได้ลุ้นเที่ยวฟรี

ใช้เงินลงทุนเพียง 200 บาท ได้ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท จ่ายครั้งเดียวเป็นสมาชิกตลอดชีพไม่มีวันสิ้นสุด  คุณจะได้สิทธิการเป็นสมาชิกกับทีมงาน 128Insurance หนึ่งในทีมงานของ ศรีกรุงโบรคเกอร์ 
 
ทันทีที่เป็นสมาชิก ท่านจะได้สิทธิซื้อประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกให้ตัวท่านและครอบครัว  และมีโอกาสสร้างรายได้ ด้วยการเป็นายหน้าขายประกันภัย ง่ายๆ ทางเรามีทีมงานส่งคู่มือ ความรู้ต่างๆถึงมือท่าน พร้อม สนับสนุน เครื่องมือ ในการทำงาน บนโลกออนไลน์ และออฟไลน์ในหลากหลายช่องทาง  
 
หากสนใจ ดูข้อมูลด้านล่าง
 
...............................................
 
 
? มีรายได้ แถมได้เที่ยวฟรี กับศรีกรุงโบรคเกอร์ 
 
 
? ร่วมธุรกิจกับทีมงานอันดับ 1 ของบริษัท ดูเพิ่มเติม? srikrungexpo.com/g888m29870
________________________
✅ สอนขายประกันรถยนต์ฟรี รายได้ดี Tel : 0929021099
✅ Lind id : thongmarine?http://line.me/ti/p/~thongmarine
✅ ดาวน์โหลดใบสมัคร https://20insure.com/app029870
 
ซื้อประกันภัยออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ที่ https://insure.724.co.th/u/AM00173350
 
#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #รายได้เป็นแสนต่อเดือน #ทิพย์วิจิตร #srikrungexpo #เที่ยวต่างประเทศ #ซื้อประกันภัยออนไลน์
Add a comment

Passive income คืออะไร แล้วได้มาอย่างไร

Passive Income คืออะไร แล้วได้มาอย่างไร?

เป็นคำถามที่ใครๆ หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่า มันคือ รายได้ที่ได้มาเองแบบอัตโนมัติ คือได้มาเรื่อยๆ ด้วยการให้เงิน ทำงานแทนเรา ระบบแบบนี้ ยังมีอยู่หรือ แล้วมันได้มาอย่างไร

Add a comment

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา