ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) คืออะไร

ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) คืออะไร

ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)  ISO 9001 A quality management system คือชุดของนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและการดำเนินการ (การผลิต/การพัฒนา/บริการ) ในพื้นที่ธุรกิจหลักขององค์กร (เช่น พื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ). ISO 9001 เป็นตัวอย่างของระบบการจัดการคุณภาพ

Add a comment
 ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกคืออะไร?

แนวทางของบริษัทในด้าน ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกคืออะไร?

แนวทางสู่ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก (DEI) อาจแตกต่างกันอย่างมากในบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง และองค์กรชั้นนำหลายแห่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ครอบคลุมเพื่อจัดการกับประเด็นสำคัญเหล่านี้ของสถานที่ทำงาน แม้ว่าแต่ละบริษัทจะมีกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบทั่วไปบางประการที่ก่อให้เกิดแนวทางที่แข็งแกร่งสำหรับ DEI:

Add a comment
การเปิดรับอนาคตของการทำงาน: การสำรวจปรัชญาของ ROWE

ปรัชญาของ ROWE นวรรตกรรมใหม่ในการทำงาน

การสำรวจ ปรัชญาของ ROWE  Management-Philosophy ในยุคที่โครงสร้างการทำงานแบบดั้งเดิมกำลังถูกท้าทายและกำหนดนิยามใหม่ แนวคิดของสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว (ROWE) ปรากฏเป็นสัญญาณแห่งการเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน แนวทางใหม่ในการจัดการงานนี้ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ โดยเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าการปรากฏตัวเท่านั้น ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกหลักการสำคัญของ ROWE ประโยชน์ของ ROWE และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการพัฒนาส่วนบุคคลและความสำเร็จขององค์กร

Add a comment

Soft Skill and Hard Skill คืออะไร

Soft Skill and hard Skill เป็นทักษะ ความสามารถ ของ บุคคล แบ่งออกเป็น สองประเภทที่แตกต่างกันของทักษะที่แต่ละคนมีอยู่ ทักษะเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่วนบุคคลและอาชีพ และทั้งสองอย่างมีคุณค่าในรูปแบบที่แตกต่างกัน มาสำรวจแต่ละหมวดหมู่กัน:

Add a comment

Project Manager Responsibilities & Tasks ความรับผิดชอบและ งาน

ความรับผิดชอบและ งานของ Project Manager Responsibilities & Tasks ในฐานะผู้จัดการโครงการ บทบาทของคุณคือดูแลการวางแผน การดำเนินการ และความสำเร็จของโครงการภายในองค์กร คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานความพยายามของสมาชิกในทีม กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดการลำดับเวลาและงบประมาณของโครงการ และรับประกันความสำเร็จของโครงการ

Add a comment
เครื่องมือวิเคราะห์การจัดการ management analysis tool

เครื่องมือวิเคราะห์การจัดการ management analysis tool

รายการเครื่องมือวิเคราะห์การจัดการ management analysis tool เครื่องมือวิเคราะห์การจัดการใช้เพื่อประเมินและวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของประสิทธิภาพ กระบวนการ และกลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลเชิงลึก ตัดสินใจอย่างรอบรู้ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ต่อไปนี้คือเครื่องมือวิเคราะห์การจัดการที่ใช้กันทั่วไป:

Add a comment
ทักษะการจัดการ managment skill  หมายถึงอะไร

management skill ทักษะการจัดการ หมายถึงอะไร

ทักษะการจัดการ management skill หมายถึงความสามารถและสมรรถนะที่แต่ละบุคคลมีเพื่อประสานงานและดูแลกิจกรรมของทีม แผนก หรือองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับผู้นำและผู้จัดการในระดับต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตัดสินใจอย่างรอบรู้ และสร้างแรงบันดาลใจและชี้นำทีมของพวกเขา นี่คือทักษะการจัดการที่สำคัญบางประการ:

Add a comment
interpersonal skill  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง อะไร

interpersonal skill ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง อะไร

interpersonal skill ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มันเกี่ยวข้องกับวิธีที่แต่ละบุคคลสื่อสาร เชื่อมต่อ และปฏิบัติต่อกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัว สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ การสังสรรค์ทางสังคม และอื่นๆ

Add a comment
อะไรคือ Root Cause Anaysis skill การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (RCA)

อะไรคือ Root Cause Analysis skill การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (RCA)

Root Cause Analysis skill การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (RCA) เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาที่ใช้เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาหรือปัญหาเฉพาะ ทักษะการวิเคราะห์สาเหตุหมายถึงความสามารถในการใช้เทคนิคนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ปัญหาหรือเหตุการณ์

Add a comment
 วิธีการเพิ่ม ประสิทธิ์ภาพในการทำงาน ของคุณ

วิธีการเพิ่ม ประสิทธิ์ภาพในการทำงาน ของคุณ How to boost my productivity

ประสิทธิ์ภาพในการทำงาน How to boost my productivity วิธีการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานของคุณ การเพิ่มผลผลิตสามารถทำได้ผ่านกลยุทธ์และนิสัยต่างๆ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยคุณ เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ของคุณ:

Add a comment

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา