ว่าด้วยเรื่องการ แต่งประโยค ในภาษาอังกฤษ หรือ เรื่องของ Sentence นั้น มีอยู่ด้วยกัน 4รูปแบบ แต่ก่อนอื่นเรามาดู หลักการ ของ Sentence กันก่อน รูปแบบประโยค ในทุกภาษา คือต้องมี ประธาน และ กริยา หรือ ภาคการแสดง     Add a comment

การใช้ Adverbs
Adverb คือคำ กริยาวิเศษที่มีหน้าที่ อธิบาย หรือ ขยายความ คำกิริยา หรือ Verb หรือ แม้แต่ Adjective หรือ ตัว Adverb เอง ก็ เช่นกัน โดย Adverb จะบอกเราเกี่ยวกับ ว่า How,Where,When ,How Much และ Frequency (บ่อยแค่ไหน) Add a comment

สรุปหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษแบบ ง่ายๆ รวบรัด : หลักภาษาอังกฤษ หรือ Grammar นั้น มีการสรุปเอาไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่..     คือ เรื่องของ คำ (Speech) และ เรื่องของประโยค (Sentent) Add a comment

Pronoun คืออะไร แกรมม่าภาษาอังกฤษ บทความนี้จะพูดเรื่อง Pronoun หรือ สรรพนาม คือ คำที่ใช้แทน คำนาม Noun หรือ Noun Phrase  โดย Pronoun หรือสรรพนาม นี้ จะเป็นคำสั้นๆ ที่ทำหน้าที่ แทนคำนาม ได้เหมือน คำนาม ทุกอย่าง   โดยคำสรรพนาม ทั่วไป คือ...

ความหมายของ คำนาม Noun ในภาษาอังกฤษ คำนาม หรือ NOUN ในภาษาอังกฤษ   คือคำที่ใช้เป็นแทนของ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  แบ่งออกได้  5  ชนิดคือ Add a comment

เรื่องของ Verb คำกริยา ในภาษอังกฤษ คืออะไร Verb คือ คำที่บอกอาการ หรือ การกระทำ ที่เรียกว่า Action หรือ ความเป็นอยู่ Being โดยมี การแบ่งออกเป็นประเภท ต่างๆ ดังนี้ Add a comment

แนะนำ Speak out โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ รูปแบบใหม่
ภาษาอังกฤษ ยังคงเป็นเรื่อง สำคัญ  กับ โลกยุคใหม่ ยุคแห่งการแข่งขัน ยุคแห่งออนไลน์ คนที่ เก่ง ภาษาอังกฤษ จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น กว่า คนอื่นอีกหลายเท่าตัว วันนี้ เราเขาแนะนำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ เรียนได้ ผ่านทาง ระบบ ออนไลน์ เป็น กลุ่มเล็กๆ เหมาะ สำหรับ...

แนะนำเว็บไซด์ สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษฟรี สำหรับ คนที่กำลังสนใจจะเรียนภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ และ อยากได้ แหล่งข้อมูลฟรีๆ.. มีหลากหลาย แนว ต้อง ค้นหา  เว็บไซด์ ที่้มีเนื้อหา ที่ใช่ น่าอ่าน ไม่น่าเบื่อ และ มีเรื่องราวหลากหลายทันสมัย เหมาะสมกับ การ ฝึกฝนภาษาอังกฤษของเรา Add a comment