ทักษะ Soft Skills สำคัญ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวทางการพัฒนาตนเอง Soft Skills ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ทำงาน

แนวทางการพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง ทักษะ สำคัญที่จำเป็น เพื่อนำไปปรับใช้ในที่ทำงาน หรือ Personal development skills in the Workplace  เรารู้ดีว่า Soft Skills คือทักษะเฉพาะตัว ที่จะสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับ ชีวิตของเรา และ ยังเป็น ทักษะ สำคัญ ที่เราต้องมี ในที่ทำงาน ทักษะหรือ Skills ส่วนบุคคล ที่สำคัญ ที่เราควรจะสร้าง หรือ พัฒนาตัวเรา ให้มี นั้นประกอบด้วย

9 เทคนิด พัฒนาทักษะ ความสามารถส่วน บุคคล Soft Skill ของตัวคุณเอง

9 เทคนิด พัฒนาทักษะ ความสามารถส่วน บุคคล Soft Skills ของตัวคุณเอง

9 เทคนิด พัฒนาทักษะ ความสามารถส่วน บุคคล Soft Skill ของตัวคุณเอง ทักษะด้านการพัฒนาตนเอง คือ Soft Skills หรือ Techincal Skills หลักสำคัญในการพัฒนา ทักษะ เหล่านี้ เราจะต้อง วิเคราะห์ ตัวเราเอง มองหา จุดทีต้องพัฒนา และ ต้องการการปรับปรุง เพื่อ สร้างโอกาส ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ในอาชีพ หรือ ในอุตสหกรรมที่คุณ ทำอยู่

5 นิสัยประจำวันที่ทำให้คุณกลายเป็น ล้มเหลว

5 นิสัยประจำวันที่ทำให้คุณกลายเป็น ล้มเหลว

5 นิสัยประจำวันที่ทำให้คุณกลายเป็น ขี้แพ้  เรื่องนี้เป็นหน่งใน Soft Skills training เพื่อการพัฒนาตนเองเรา ควรจะหลีกเหลียง นิสัยบางอย่างที่ทำให้เรา ไม่ประสบความสำเร็จ ทำอะไรไม่ถึงเป้าหมาย เรารองมาสำรวจกันดู เพื่อที่เราจะพยายามปรับเปลียนนิสัย และ แก้ไข จุดบกพร่อง พัฒนาตนเอง เพื่อ ไปสู่ ความสำเร็จ ในวันข้างหน้า

สรปุ เทคนิค ช่วยให้คุณ Focus On อยู่กับ เป้าหมาย 

Focus ในสิ่งคุณจะเป็น ด้วยความ ตั้งใจ แน่วแน่กับมัน จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

you become what you Focus on  คุณ จะเป็น ในสิ่งที่คุณ โฟกัส หรือสิ่งที่คุณให้ความสนใจ อะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจ มัน จดจ่ออยู่กับมัน มันจะส่งอิทธิพล ถึง ความคิดของคุณ ซึ่งจะผลักดันไปถึงการกระทำ และกำหนดผลลัพท์ชีวิตคุณในทีสุด

Top