5 นิสัยประจำวันที่ทำให้คุณกลายเป็น ล้มเหลว

5 นิสัยประจำวันที่ทำให้คุณกลายเป็น ล้มเหลว

5 นิสัยประจำวันที่ทำให้คุณกลายเป็น ขี้แพ้  เรื่องนี้เป็นหน่งใน Soft Skills training เพื่อการพัฒนาตนเองเรา ควรจะหลีกเหลียง นิสัยบางอย่างที่ทำให้เรา ไม่ประสบความสำเร็จ ทำอะไรไม่ถึงเป้าหมาย เรารองมาสำรวจกันดู เพื่อที่เราจะพยายามปรับเปลียนนิสัย และ แก้ไข จุดบกพร่อง พัฒนาตนเอง เพื่อ ไปสู่ ความสำเร็จ ในวันข้างหน้า

Add a comment
สรปุ เทคนิค ช่วยให้คุณ Focus On อยู่กับ เป้าหมาย 

Focus ในสิ่งคุณจะเป็น ด้วยความ ตั้งใจ แน่วแน่กับมัน จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

you become what you Focus on  คุณ จะเป็น ในสิ่งที่คุณ โฟกัส หรือสิ่งที่คุณให้ความสนใจ อะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจ มัน จดจ่ออยู่กับมัน มันจะส่งอิทธิพล ถึง ความคิดของคุณ ซึ่งจะผลักดันไปถึงการกระทำ และกำหนดผลลัพท์ชีวิตคุณในทีสุด

Add a comment
Top