อนุมัติ จ่ายเงิน บำเหน็จชราภาพ เพิ่ม ให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39

อนุมัติ จ่ายเงิน บำเหน็จชราภาพ เพิ่ม ให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39

​ครม.อนุมัติ จ่ายเงิน บำเหน็จชราภาพ เพิ่ม ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 สำหรับ ช่วงเวลาที่ มีการ ลดเงินสมทบ ตามมาตราการเยียวยาของรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. อนุมัติการกำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน ในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564 


โดยกำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.45 ของค่าจ้าง และกำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.3 ของค่าจ้าง

การคำนวณ อัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้น เพื่อจ่าย บำเหน็จ ชราภาพ 

ปกติ ยอดเงินเงินสมทบกรณีชราภาพ จากอัตราเงินสมทบ คือ 1% ค่าจ้างของผู้ประกันตน ที่ได้รับ 

1. 1-31 มกราคม 2564  ให้ คิดเพิ่มไปอีก 0.45% ของค่าจ้าง 

2. 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564  ให้ คิดเพิ่มไปอีก 1.3% ของค่าจ้าง

 

 

 

ลด เงินสมทบประกันสังคม ม33 ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% ม39 เหลือ 216 บาท

สำหรับการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพดังกล่าว เป็นดังนี้ 

-ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 347 บาทต่อคนต่อสามงวด  
-ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 146 บาทต่อคนต่อสามงวด

 

เงินชราภาพ คืออะไร

เงินชราภาพ เป็นเงินที่ผู้ประกันตน ต้องส่งทุกเดือน รวมอยู่ใน เงินสมทบ ที่บริษัทหักจากเงินเดือนไปนำส่ง ประกันสังคม นั้น เราต้องรอ ถึงอายุ 55 ปี เพื่อที่จะได้รับ เงิน บำเหน็จ ชราภาพ หรือ บำนาญ ชราภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกันสังคม กำหนดนั่นเอง

เงิน ชราภาพ ประกันสังคม เบิกก่อนได้ไหม

 

ในการ หัก ปัจจุบัน สูงสุด อยู่ที่ 3% ของเงินเดือน ในปัจจุบัน ประกันสังคม คิด เงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท โดยใคร เกินกว่านี้ ก็ให้หักจ่ายที่ 750 บาท ต่อเดือน เท่านั้น

ถ้าสมมุตว่า เรามี เงินเดือน 15,000 บาท เราจะต้อง ถูกหักประกันสังคม 750 บาท ต่อเดือน มันจะไม่ใช่เป็นค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียว เงิน 750 บาท จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

 

เงินสมทบประกันสังคม ถูกแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง 

  • • เงินสมทบกรณีรักษาพยาบาล 1.5% ของเงินเดือน = 225 บาท
  • • เงินสมทบกรณีว่างงาน 0.5% ของเงินเดือน = 75 บาท
  • • เงินสมทบกรณีชราภาพ 1% ของเงินเดือน = 450 บาท

 

 

ติดตามข่าวสาร เงินเยี่ยวยาภาครัฐ