กำหนดการใช้งาน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

กำหนดการใช้งาน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

กำหนดการใช้งาน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ใหม่จำนวน 1.5 ล้าน คน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565  ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง คนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แค่กดยืนยันรับสิทธิ์ ก็ใช้งานได้เลย 

 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 ส่วนต่อขยายอีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จากนั้นจะเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน 2565

ไทม์ไลน์สำคัญของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย

- 27 มิ.ย.65 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

- 1 ก.ค.65 เปิดจองโรงแรมที่พัก

- 8 ก.ค.65 เริ่มเข้าพัก พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65

- 23 ต.ค.65 เปิดจองโรงแรมวันสุดท้าย

- 31 ต.ค.65 วันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุดโครงการ

- 5 พ.ย.65 ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย


เงื่อนไขการลงทะเบียน ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ สำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ณ เวลา 11.36 น. วันที่ 27 มิถุนายน จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 1,500,000 สิทธิ จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 276,504 สิทธิ

 

ช่องทางการจองโรงแรม ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 จองตรงกับที่พัก

ช่องทางจองโรงแรม

 

1. การลงทะเบียน 

1.1  คนเก่าที่มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียน ใหม่แค่ เข้าไปยืนยัน ตัวตนในระบบ

1.2 คนที่ไม่เคยใช้ได้รับสิทธิ โครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนเลย ให้ลงทะ่บียน ทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 

2. ต้องโทรจอง ติดต่อกับโรงแรม โดยตรง ล่วงหน้าอย่าน้อย 7 วัน 

3. โรงแรม ตรวจสอบและลงข้อมูล ผ่านแอป ถุงเงิน 

4. ชำระเงิน ค่าจองที่พัก 60% ผ่าน แอปเป๋าตัง

5. รับการแจ้งเตือนการชำระเงินสำเร็จผ่านแอปเป๋าตัง

6. Check In เข้าพักในโรงแรม

    6.1 ใช้ แอป เป๋าตัง แสกน QR Code ในการชำระเงิน 

    6.2 สแกนหน้า บนแอป ถุงเงิน 

    6.3 ได้รับ E-Voucher 700 บาท หลัง 17.00 น ของวัน 

7. Check out 

    สามารถใช้ E-Voucher ได้ภายในเวลา 23.59 ของวัน ที่เช็คเอาท์ 

 

สิทธิตั๋วเครื่องบิน ได้อะไรบ้าง

รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร

เงื่อนไขสิทธิตั๋วเครื่องบิน

 • จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 • ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
 • ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น

ลงทะเบียนสิทธิตั๋วเครื่องบินวันไหน

 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 8 กรกฏาคม – 5 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00 น.) โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565
 • สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.

สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 ส่วนขยาย สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 0-2111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

รอบจ่ายเงินตั๋วเครื่องบิน

รอบการจ่ายเงินสนับสนุน รอบที่ 1 

 • เช็กเอาต์ ระหว่างวันที่ 16-31 ของเดือน
 • ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป
 • รับเงินใน G-Wallet ภายในเดือนถัดไป หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 

รอบการจ่ายเงินสนับสนุน รอบที่ 2

 • เช็กเอาต์ ระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือน
 • ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 16-20 ของเดือนถัดไป
 • รับเงินใน G-Wallet ภายในเดือนถัดไป หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

Credit ประชาชาติธุรกิจ

 

การใช้สิทธิ์ โครการ เราเที่ยวด้วยกัน